Mostowa! Stała się jasność!

I stała się jasność! Co prawda dopiero po dwóch latach od pierwszej interwencji, ale i tak cieszy! Przez kilkadziesiąt miesięcy przy przystaniu autobusowym Muzeum Etnograficzne przy Mostowej nie działały latarnie uliczne. Przy tej ulicy znajdują się oryginalne lampy zawieszone są na linkach przymocowanych do fasady kamienic i słupów.

Na fragmencie ulicy jeden z właścicieli kamienicy domagał się zdjęcia przyłączy z jego budynku. To może być większy problem w centrum miasta, gdzie inne podmioty mogą również domagać się uregulowania korzystania z ich własności i usunięcia przyłączy oświetleniowych czy trakcji tramwajowej z fasady. Zresztą od kilku lat, zgodnie także z nowymi przepisami trakcja tramwajowa zawieszana jest na słupach.

Interwencje podjął radny Tomasz Dworek

fot. Paweł Liszkowski

Share

Zobacz również