XLVI Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy!

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania,
 6. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającej uchwałę Nr LXII/1143/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania, w zakresie dotyczącym kadencji Rady Osiedla Stare Miasto,
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na 2023 rok,
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Miejskiego Inżyniera Ruchu w zakresie realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy”.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu ochronę i rewaloryzację muru oporowego w Starym Korycie Warty, m.in. przy planowanej inwestycji Garbary 68.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań porządkowych i w dalszej perspektywie rewitalizacyjnych fragmentu Placu Kolegiackiego przy budynku przychodni lekarskiej.
 13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 14. Wolne głosy i wnioski,
 15. Zamknięcie sesji.

Link: https://poznan-pl.zoom.us/j/93455193002

Identyfikator spotkania: 934 5519 3002

Share

Zobacz również