Studenci poznawali pracę radnych i strażników miejskich

Jak wygląda praca strażnika miejskiego, z jakimi problemami zwracają się do staromiejskich radnych mieszkańcy mogli dowiedzieć się studenci bezpieczeństwa narodowego i politologii w ramach obywatelskiego patrolu. Nie tylko wiedza teoretyczna ale przede wszystkim praktyka ważna jest dla przyszłych urzędników i specjalistów zarządzania relacjami społecznymi. W Studenckim Radiu Afera uczestnicy uniwersyteckiej ścieżki dotyczącej partycypacji mieli okazję do rozmowy o tym, jak media mogą pomagać w budowie więzi społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Zajęcia realizowane były w ramach projektu LIS na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Celem działań finansowanych ze środków unijnych jest umożliwienie absolwentom wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażanie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Niedziela, 9:00 rano. Punktualnie rozpoczął się spacer ulicami Starego Miasta. Trasa prowadziła od Świętego Marcina poprzez ulice Taczaka, Ogrodową i Długą, przez Rynek Bernardyński nad Wartę.

Ulica Taczaka jest dobrym przykładem pierwszego w Poznaniu porozumienia – umowy społecznej uzgodnionej  przez lokalną społecznością. Często poszczególne grupy: mieszkańcy, właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy mają rozbieżne interesy. Tu udało się wprowadzić zasady korzystania ze wspólnej przestrzeni.

Ciekawym przykładem jest także Stary Browar, gdzie prywatny podmiot zarządza publicznym parkiem. Wcześniej podczas części teoretycznej studenci dyskutowali o znaczeniu takich pojęć jak wspólnota czy więzi społeczne. Rozmawiano także o pojęciu Common Interest Developments – gdzie domy lub mieszkania są w rękach prywatnych, przestrzeń publiczna zaś wspólna, zarządzana przez stowarzyszenia tworzone przez właścicieli i mieszkańców.

Podstawowe problemy z jakimi zgłaszają się do Straży Miejskiej mieszkańcy Starego Miasta dotyczą zakłócania ciszy nocnej, nielegalnego spożywania alkoholu i konsekwencji zachowania po spożyciu, czyli częstych dewastacji, a także nielegalnego parkowania.

Osoby zgłaszające np. nocy hałas przeszkadzający w spoczynku krytykują z jednej strony problemy z dodzwonieniem się do Straży Miejskiej, a po przyjeździe patrolu konieczność wylegitymowania się i potwierdzenia zgłoszenia. Ale jak tłumaczył Czesław Rataj ze Straży Miejskiej wynika to z przepisów prawa. Często bywa tak, że sprawca hałasu, np. manager klubu odmawia przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu, a wtedy konieczne jest wskazanie osób, które opowiedzą o uciążliwościach.

Na Placu Bernardyńskim działają dwa stowarzyszenie kupców, w zmiany zaangażowani są także okoliczni mieszkańcy, a przestrzeń ta była także elementem badań socjologów. W geoankiecie poznaniacy wskazali potrzebę gruntownej modernizacji placu, poprawienia estetyki, wyglądu straganów i usunięcia szpetnych reklam.

Poznańskie rynki powinny też być miejscami wypoczynku z zielenią i ławkami. Warto też, żeby miejsca te żyły w dni wolne od handlu, proponując poznaniakom inne atrakcje jak giełdy czy tematyczne targi. Plac Bernardyński powinien funkcjonować jako typowy miejskie rynek z funkcją handlową: świeżą żywością, warzywami i owocami. Powinien być alternatywą dla marketów proponując konkurencyjne ceny, ale przede wszystkim wyjątkową sąsiedzką atmosferę.

Bernardyny to fragment Garbar, dziś ulicy mało przyjaznej do życia i komunikacji pieszo – rowerowej. Społeczność zmaga się z ogromem problemów natury społecznej i przestrzennej. O rolach aktywizacji mówiła tu pani Iwona Kręglewska, koordynator społeczności lokalnej. To nowe stanowisko w miejskiej strukturze, utworzone w ramach programów unijnych.

Ostatnim elementem praktycznych zajęć było spotkanie w Radiu Afera. Dla studentów działających w rozgłośni społecznie – bez wynagrodzenia to możliwość kształtowanie kompetencji społecznych, ale także nawiązywania potrzebnych w życiu zawodowym kontaktów.

Studenci politologii i bezpieczeństwa narodowego biorą udział w projekcie ukierunkowanym na zdobycie wiedzy, przede wszystkim praktycznej z zakresu partycypacji społecznej. Ważne wydaje się poznanie wiedzy dotyczącej działań lokalnego samorządu, Straży Miejskiej i sposobów rozwiązywania problemów.

Zajęcia prowadził radny Tomasz Dworek, w spotkaniu w terenie udział wziął radny Michał Kondella.

Share

Zobacz również