Stare Miasto. Plany Zieleni Miejskiej na 2022

Zarząd Osiedla i radni spotkali się dziś z Zarządem Dróg Miejskich ustalając tegoroczne priorytety działań w ramach środków przekazanych miejskiej jednostce. W zoomie uczestniczyli: Zarząd – Agnieszka Hoffman, Magdalena Ignaszak, Jacek Maleszka oraz Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady.

W tym roku będą prowadzone prace inwentaryzacyjne i konserwacja drzew w parkach Mickiewicza, Chopina i Wieniawskiego. Celem jest też wnioskowanie o większe środki na ochronę drzewostanu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także wpisanie do rejestru Pomników Przyrody kolejnych drzew wskazanych przez radnych.

Powstanie koncepcja rewaloryzacji parku Wieniawskiego. Rada prowadziła konsultacje w 2018 roku. Jest szansa, że w 2023 r, w systemie zaprojektuj i wybuduj rozpoczną się prace wykonawcze. Mając na uwadze wcześniejsze zgłoszenia lokalnej społeczności projekt będzie jeszcze konsultowany.

ZZM rozpocznie prace projektowe oświetlenie fragmentu parku Mazowieckiego, alejki od Mostu Rocha, wzdłuż budynku Wstęga Warty do Victoria Center – skrzyżowania – skrótu z Królowej Jadwigi. Lampy mają być spójne z tymi doświetlającymi sąsiednią Wartostradę.

ZZM uzyskał ekspertyzę stanu muru oporowego przy ulicy Zamkowej, w 2022 roku przygotowany zostanie projekt jego naprawy. Do tematu rewitalizacji Wzgórza Przemysła radni powrócą. Do wyjaśnienia pozostają kwestie własnościowe pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa.

Zarząd Zieleni posiada także w budżecie 500 tys. na prace na skwerze Osadzie Gotarda, przy Garbarach / Stawnej. Pozwoli to na rozpoczęcie prac, których całościowe koszty oszacowano na ok 2 mln. zł

Share

Zobacz również