Budżet na 2020 rok – na co wydane zostaną publiczne pieniądze?

Nowe drzewa, zieleń i zielony przystanek, place zabaw i dofinansowanie remontów w szkołach to ważne punkty budżetu Starego Miasta, który przyjęli osiedlowi radni.

Ponad milionowy budżet Osiedla Stare Miasto dzieli się na dwie części: ponad 870 tys. zł przeznaczone będzie na inwestycje, a pozostała część zostanie wykorzystana na działania kulturalne, sportowe i mające wpływ na budowę dobrosąsiedzkich relacji – informuje radna Alicja Wilak, Przewodnicząca Zarządu Osiedla.

Prace nad budżetem trwają właściwie przez cały rok, gdyż na bieżąco zbierane są pomysły i określane są potrzeby. Propozycji wskazywanych przez mieszkańców jest mnóstwo. W opinii staromiejskich radnych, którzy są najbliżej mieszkańców, lokalny samorząd powinien dysponować większymi środkami, które zaspakajać powinny bieżące potrzeby społeczności.

Prawie 370 tys. przeznaczone zostanie na remonty i doposażenie szkół i przedszkoli a także inwestycje m.in. kolejnego etapu rewitalizacji Ogrodu Jordanowskiego przy Solnej. To wspólne przedsięwzięcie władz miasta i lokalnego samorządu. Po oddaniu do użytku efektownej części sportowej prace obejmą przestrzeń zabawową dla najmłodszych.

Wiele ze szkół wymaga pilnych remontów, na które brakuje miejskim środków. Dofinansowanie ze staromiejskiego budżetu mają być też sugestią priorytetów dla władz i wspomagać planowane prace – mówi radna Maria Sokolnicka Guzek, wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla.

Zieleń i miejsca wypoczynku m.in. dla seniorów i place zabaw dla dzieci są od lat priorytetem w myśleniu radnych o przyjaznym centrum. W budżecie zaplanowano tu 260 tys. zł.

Stare drzewa w Parku im. Henryka Wieniawskiego potrzebują ochrony, badań – na ten cel znalazły się pieniądze. Część placów zabaw wymaga zacienienia – planujemy tu montaż płacht zacieniających, a gdzie będzie to możliwe cień dadzą nowe nasadzenia drzew. Stałym elementem budżetu jest wsparcie modernizacji urządzeń na placach zabaw – mówi radna Sokolnicka – Guzek

Z puli 240 tys. zł znaczna część przekazana zostanie na tak zwaną małą architekturę oraz zieleń w obszarach pasów drogowych – nowe ławki, stabilne i długoletnie nasadzenia zieleni, a zwłaszcza odbrukowanie przestrzeni pod drzewa.

Rozpoczynamy dalszą część działań dotyczących zmian rewitalizacyjnych Placu Cyryla Ratajskiego, kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji – informuje radna Alicja Wilak, przewodnicząca Zarządu Osiedla

Przestrzeń publiczna powinna być czysta i przyjazna dlatego radni planują zakup koszy na śmieci oraz rozpoczynają starania o zielone przystanki.

Radni zaplanowani 10 tys. na organizację konkursu dla studentów poznańskich uczelni na projekt Zielonych Przystanków – czyli miejsc, gdzie pożyteczna i ceniona zieleń połączy się z pragmatyzmem miejskiej komunikacji zbiorowej – tłumaczy Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla.

Dla podniesienia bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców planowane jest uspokojenie ruchu, a przy szkołach montaż progów zwalniających, zmuszających kierowców do zmniejszenia prędkości jazdy.

Na Starym Mieście działa sporo stowarzyszeń i fundacji realizujących często ambitne projekty kulturalno-społeczne. To właśnie dla miejskich aktywistów i animatorów kultury przeznaczone są środki na działania integracyjne mieszkańców, które realizowane będą w formie konkursów.

Dla młodszych mieszkańców i uczniów staromiejskich szkół organizujemy Konkurs Fotograficzny Migawka Staromiejska, kontynuujemy finansowanie staromiejskiej świetlicy gdzie dzieci poza zabawą i spędzaniem czasu po szkole znajdują pomoc w nauce – mówi radna Alicja Wilak

W planie finansowym po raz kolejny znalazły się także środki na organizacje rowerowego Zlotu Starego Marycha, mitingu lekkoatletycznego, zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich. Ważna jest także organizacja rejonowej części konkursu Zielony Poznań i projektu Dobry Sąsiad.

Share

Zobacz również