Spotkajmy się nad Wartą. Posiedzenie Komisji RO

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto: we środę 13 kwietnia 2016 roku o godz. 17:00 alternatywnie w następującym miejscu:

– przypadku dobrej pogody: spotkanie przed budynkiem Nowej Gazowni w starym korycie Warty, następnie spacer po terenach nadwarciańskich oraz posiedzenie na skwerku przez budynkiem przy ulicy Czartoria 5,
– w przypadku złej pogody (niska temperatura lub deszcz lub silny wiatr): siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ulicy Młyńskiej

Porządek obrad:

1. Budowa parku w starym korycie Warty – aktualna sytuacja,
2. Budowa placu zabaw w starym korycie Warty – aktualna sytuacja,
3. Monitoring w parku w starym korycie Warty i w rejonie ulic Czartoria i Tylne Chwaliszewo – ustalenia odnośnie dalszych działań,
4. Problematyka bezpieczeństwa, porządku publicznego i spożywania alkoholu na terenach nadwarciańskich, problematyka sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie Chwaliszewa oraz działania właściwych jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego ,
5. Rozbiórka zdewastowanych schodów nad Wartą i w to miejsce budowa nowych schodów Wartą – aktualna sytuacja,
6. Regulacja terenowo-prawna linii brzegowej Warty i terenów nad Wartą – aktualna sytuacja,
7. Projekt budowy oświetlenia i monitoringu na terenach nadwarciańskich (w ramach planu wydatków Osiedla, budżetu Miasta i budżetu obywatelskiego) – aktualna sytuacja,
8. Sytuacja na Wartostradzie (dalszy rozwój, nielegalny ruch pojazdów, działania prewencyjne),
9. Problem nielegalnego parkowania w rejonie ulic Czartoria i Tylne Chwaliszewo – dz. 76 (dawna ulica Bednarska), dz. 84, dz. 92/1 i dz. 92/2 – ustalenia odnośnie dalszych działań,
10. Powalone drzewo przy skrzyżowaniu alei Niepodległości z ulicą Solną – ustalenia odnośnie dalszych działań,
11. Wzrost zagrożenia smogiem w Poznaniu – ustalenia odnośnie dalszych działań
12. Inwestycja budowlana na nieruchomości między ulicą Chwaliszewo a ulicą Tylne Chwaliszewo – ustalenia odnośnie dalszych działań,
13. Sytuacja zabudowanej nieruchomości przy ulicy Czartoria 5 – ustalenia odnośnie dalszych działań,
14. Wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa na nieruchomości przy pl. Wolności 5,
15. Kolejne posiedzenie Komisji dotyczące parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – ustalenia,
16. Wolne głosy i wnioski

Nad Wartą, fot. Tomasz Dworek

[fot. Tomasz Dworek]

Share

Zobacz również