Bulwar nad Warta. Kolejne obiecanki cacanki?

Miasto będzie remontowało mur oporowy nad Wartą, ale na mniejszym niż planowano odcinku, fragment przy swoich działkach naprawiał będzie znany deweloper. A to o tyle zaskakujące, że po pierwsze to działanie kosztowne, liczone w milionach złotych (wiadomo, że wkład budowlańców w przestrzeń wspólną jest minimalny), a po drugie nie rozstrzygnięty jest spór do kogo mur należy: sądownie przepychają się tu Skarb Państwa, Miasto Poznań i spółka Wechta.

Od kilkunastu już dni próbuję uzyskać szczegóły raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej przez dewelopera inwestycji przy ul. Szyperskiej. Wiedzę tą uzyskać można w drodze dostępu do informacji publicznej. Termin składania uwag i wniosków upływa 11 kwietnia. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. To niezwłocznie jest różnie przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska traktowane. A to ważne dla tego fyrtla.

Raport dotyczący muru oporowego zakłada, że przyszłe budynki, powinny być oddalone od linii brzegowej w odległości co najmniej 15 metrów, co de facto ogranicza skalę deweloperskiej inwestycji. Wcześniej deweloper składał tu wnioski o warunki zabudowy dla kilkupiętrowych bloków.

Przypomnieć należy, że zarówno przy okazji stawiania biurowca przez tego dewelopera [za prezydentury Ryszarda Grobelnego] jak i obecnie [za prezydenta Jacka Jaśkowiaka] urzędnicy zapewniają o potrzebie utworzenie bulwaru. A ten wydaje się wręcz koniecznością łącząc Szyperską poprzez planowaną kładkę z osiedla na Garbarach / Ostrowie Tumskim z Szelągiem.

Na wniosek Rady Osiedla Miasto Poznań przystąpiło do procedur miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Szyperskiej, żeby uratować choć część przestrzeni publicznej w tym zdegradowanym przez deweloperów fyrtlu. Pozostaje mieć nadzieję, na realizację obietnic, w tym powstanie ogólnodostępnego bulwaru w stronę Szeląga!

Niebieska strzałka: odcinek miejski, czerwona: deweloper, linia zielona: BULWAR, linia czerwona – planowana kładka

Informacje o zakresie i kosztach przetargu: https://pim.poznan.pl/zamowienia-publiczne/wszczete/wykonanie-robot-budowlanych-w-zakresie-przebudowy-czesci-muru

A teraz czekam na odpowiedź na pismo wysłane 17 marca 2022

Dziękując za sprawne procedury związane z remontem muru oporowego, zwracamy się z pytaniem o realizację dalszych zapowiedzi zastępców prezydenta Poznania, pana Mariusza Wiśniewskiego i Bartosza Gussa.

Remontowany będzie zarówno fragment należący do Miasta Poznań jak i dewelopera, w ramach prywatnej inicjatywy.
[1] Na ile realne jest szansa na zwrot kosztów remontu muru ze strony Skarbu Państwa, jaka jest odpowiedź na roszczenia Urzędu Miasta Poznań w tym temacie.
Kluczowym elementem jest powstanie bulwaru nad rzeką. Tym samym biorąc pod uwagę zapowiedzi w komunikacie PIM zieleni i budowy barierek zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące bulwaru od wylotu fragmentu Szyperskej na wysokości dzisiejszego wjazdu na parking [Szyperska 13AB] do mostu kolejowego i dalej, co wydaje się logiczne do planowanej przez dewelopera kładki łączącej nowe osiedla na wyspie Ostrowa Tumskiego / Garbar.

[2] Czy miasto pracuje nad takim projektem, zapowiadanym przez prezydenta Gussa. Kiedy można spodziewać się efektów / założeń.

[3] Aktywność spółki Wechta nie dziwi w tym temacie, biorąc jednak pod uwagę patologiczne sytuacje w wyniku rażących błędów urzędników i składne wcześniej wnioski o warunki zabudowy jakie działania zamierza podjąć Pan Prezydent, by zapewnić publiczny dostęp do rzeki – bulwar wzdłuż działki 3/39?
To ważne także w kontekście ekspertyzy nakazującej postawienie budynków w odległości co najmniej 15 m od linii brzegowej.

Informacje na stronie RO Stare Miasto: http://staremiasto.poznan.pl/home/mur-oporowy-nad-warta-czesci-konstrukcji-grozi-katastrofa-budowlana/

Informacja PIM o przetargu: https://pim.poznan.pl/zamowienia-publiczne/wszczete/wykonanie-robot-budowlanych-w-zakresie-przebudowy-czesci-muru

Share

Zobacz również