Kładka Berdychowska i Chwaliszewo – po spotkaniu z mieszkańcami

13 września 2017 r. w filii Biblioteki Raczyńskich odbyło się posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich. Spotkanie dotyczyło problemów zgłaszanych przez mieszańców związanych z planowanymi inwestycjami. Główne zagadnienia dotyczyły budowy Kładki Berdychowskiej i komunikacji na Chwaliszewie.

Kładka Berdychowska

Dzięki działaniom aktywistów a także staromiejskich radnych udało się doprowadzić do zmiany koncepcji kładki Berdychowskiej. Nowy projekt nie będzie musiał uwzględniać krytykowanych pruskich przęseł z mostu na Starołęce.

Pan Paweł Śledziejowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich poinformował, że w skład komisji konkursowej na budowę kładki wchodzić będą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów RP i Politechniki Poznańskiej, a konkurs będzie ogłoszony jeszcze w tym roku. Udział przedstawicieli uczelni jest o tyle ważny, że Politechnika dąży do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Berdychowie. Zmiana dotyczy parametrów obiektów kampusu – nie wpływa to na komunikację związaną z kładką.

W opinii prezesa Poznańskich Inwestycji Miejskich wybór wykonawcy prac powinien nastąpić na przełomie 2018/2019 roku, a całość oddana do użytku w przeciągu w ciągu 2 lat [w pierwszym kwartale 2021 roku].

Należy wziąć pod uwagę, że opracowana została już koncepcja drogowa w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poznańskie Inwestycje Miejskie dokonają natomiast analizy budowy drogi rowerowej na Berdychowie z Jana Pawła II w stronę Starego Miasta. Całość komunikacji wpisuje się także w plany powstania ulicy Nowej Ewangelickiej, która wkomponowana zostanie w nowy układ drogowy.

Uzgadniane są także warunki formalne z: Zarządem Dróg Miejskich, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Miejskim Konserwatorem Zabytków a także organizacjami poznańskich rowerzystów

Planowana kładka będzie obiektem pieszo – rowerowym przeznaczonym dla 2 grup użytkowników z ewentualnym wjazdem dla pojazdów np. odśnieżania, policji i pogotowia.

W opinii Pawła Śledziejowskiego będzie de facto mały Most Berdychowski, którego budowę i tak wcześniej planowano w tym rejonie. Powstanie także kładka serwisowa na Zagórze. W związku z różnicą poziomów zaplanowano tu  punkt widokowy w stronę Mostu Rocha.

Wysokość obiektu nie jest zdeterminowana wcześniejszym projektem z wykorzystaniem kratownic. Konieczne jest tu przede wszystkim umożliwienie żeglugi na Warcie.

Stare Kratownice maja być wykorzystane w najwcześniej budowanej przeprawie przez Wartę. Paweł Śledziejewski podkreślił, ze miasto nie poniosło żadnych kosztów związanych z przechowywaniem kratownic.

Chwaliszewo – problemy komunikacyjne

Plan dla Chwaliszewa powstał w 2008 r, a nad nowymi założeniami pracuje zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Po uchwaleniu przez Miasto nowego studium należy wziąć pod uwagę inne założenia komunikacyjne i te dotyczące wykorzystania Warty i terenów zielonych – rekreacyjnych nad rzeką. Nad tymi tematami pracuje zespół MPU w zakresie prognoz środowiskowych, finansowych i urbanistycznych.

W planie ogólnym od 1992 roku Chwaliszewo traktowane jest jako ciąg pieszo – rowerowy w trakcie królewsko – cesarskim. Obecnie plan nie zakłada nad Wartą budowy samochodowego ringu komunikacyjnego [I ramy]. Początkowo miał być jednak realizowany w koncepcji rewitalizacji Starej Gazowni.

Jak zapowiedział przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej możliwe są 2 kierunki rozwiązań komunikacyjnych na Chwaliszewie albo zastępczy układ. Nowa koncepcja zostanie przekazana pod koniec bieżącego roku.

Radny Tomasz Dworek zwrócił uwagę na konieczność szerszego spojrzenia układ komunikacyjny w tym punkcie. Należy pamiętać o koncepcji dokończenia północnego odcinka I ramy komunikacyjnej wzdłuż Cytadeli, a tym samym uspokojenia ruchu na dwujezdniowej dziś ulicy Estkowskiego.

Problemy zgłaszane przez mieszkańców:

– oburzenie z powodu braku zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na zmianę koloru jednego z bloków
– stojąca woda na ulicy Wenecjańskiej [w opinii dyskutantów to efekt inwestycji deweloperskich na Chwaliszewie]

Radny Andrzej Rataj w dyskusji dotyczącej dokończenia pierwszej ramy oświadczył, że mieszkańcy nie chcą na Chwaliszewie deptaku. Sugerował natomiast wprowadzenie strefy Tempo 30 i zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców.

W posiedzeniu komisji udział wzięli: radni Krzysztof Sroczyński, Andrzej Rataj i Tomasz Dworek, pan Paweł Śledziejowski [prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich], pan Piotr Sobaczak [dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP] a także przedstawiciele Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji a także mieszańcy.

Share

Zobacz również