Jacek Maleszka

Jacek-Maleszka

Jacek MALESZKA

Architekt, Członek Stowarzyszenia Prawo do Miasta, doktorant na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek powołanego przez Radę Miasta Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania. W ROSM pełni funckję przewodniczacego Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Share