Współpraca lokalna, bezpieczeństwo i porządek publicznego – notatka

Notatka z posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta z 27 sierpnia 2019 r. Porządek spotkania obejmował dwa punkty, dotyczące stoisk handlowych przy cmentarzach komunalnych, oraz monitoringu.

W mieście działa 796 kamer monitoringu miejskiego, z czego na Starym Mieście jest ich 236. W styczniu 2020 r. pojawią się kolejne na Piaskowej i Szyperskiej. Obraz z kamer obserwują cywilni pracownicy Straży Miejskiej w poszczególnych komendach. W sumie jest 60 stanowisk do jednoczesnego oglądu kamer.

Uczestnicząca w posiedzeniu radna Lidia Koralewska zapytała o efekty wykorzystania monitoringu w sytuacjach stwarzających zagrożenie porządku i bezpieczeństwa, powodujących najwięcej uciążliwości na Starym Mieście:
1. Nieprzestrzeganie godzin funkcjonowania ogródków.
2. Libacje na skwerze Rybaki/Strzałowa (objętym monitoringiem).
3. Półwiejska – parkowanie samochodów, nielegalne potykacze, reklamy, głośniki wystawiane z okien (Stodoła, salon gier u wylotu Kwiatowej).
4. Klub Hasztag na Wrocławskiej, głośniki w otwartym oknie.

Komendant Straży Miejskiej Waldemar Matuszewski potwierdził, że sprawdzi skargi dotyczące powyższych lokalizacji, prosił jednocześnie by zgłaszać je każdorazowo do strażnika rejonowego (p. Franciszek Bartkowski, e-mail: sm@um.poznan.pl).

Następnie wywiązała się dyskusja z zastępcą prezydenta Poznania, Mariuszem Wiśniewskim o tzw. uchwale hałasowej. Prezydent Wiśniewski uważał, że jest dobra i nie ma co w niej zmieniać, nie ma też żadnych sygnałów od SM i Policji, by nie była ona skuteczna.

Zanegował także uchwałę dot. uściślenia zapisów w uchwale hałasowej przygotowana przez Radę Osiedla. Radna Koralewska poinformowała, że wiedza o jej nieskuteczności pochodzi od Policji.

Share

Zobacz również