Zapraszamy na V Sesję

Zapraszamy  na V sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia 2019 roku o godz. 18:00, przy ul Młyńskiej 11 [budynek Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego]

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2020 r.,
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji
w 2020 r.,
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2020 r.,
7. Projekt uchwały w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 rok,
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020,
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich,
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania,
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy al. Karola Marcinkowskiego,
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań prewencyjnych i sankcyjnych związanych z naruszaniem bezpieczeństwa, porządku publicznego i norm hałasu w godzinach nocnych przez szybkie i głośne samochody i motocykle,
13. Projekt uchwały sprawie ponownego wniosku do Prezydenta Miasta Poznania
o przywrócenie i utrzymanie należytego wyglądu nawierzchni i drożności deptaka na ulicy Wrocławskiej,
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę czasu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne,
15. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
16. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
17. Wolne głosy i wnioski;
18. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również