Ważne tematy – zapraszamy na posiedzenia Komisji Rady Osiedla Stare Miasto

Zapraszamy na posiedzenia Komisji Rady Osiedla Stare Miasto. Do omówienia sporo ważnych dla naszej społeczności tematów. Przypominamy, ze wszystkie posiedzenia zarówno komisji jak i comiesięczna sesja są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Środa: 18 maja, godz. 17:00 – tematy dotyczące m.in. sytuacji nad Wartą (porządek, budowa oświetlenia), rewaloryzacji Parku im. Tadeusza Mazowieckiego i skweru Łukasiewicza – wspólne posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta, spotkanie przed budynkiem Victoria Center

Czwartek: 19 maja, godz. 18:15 – tematy: mała architektura, koncepcja remontu ulicy Rybaki i chodnika na Wieniawskiego, stanowisko dot. nowego budynku Archiwum Państwowego, nadanie nowej nazwy chwaliszewskiemu zaułkowi – im. Ślepego Antka, remont parkingu przy ul. Piaskowej, sytuacja Zakładu martekplace na Szyperskiej – posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji – posiedzenie w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej 11

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta Rady Osiedla Stare Miasto: w środę 18 maja 2016 roku o godz. 17:00 przed budynkiem Victoria Business Center przy ulicy Strzeleckiej 49 – spacer i obrady w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha.

Tematy:
Nad Wartą, fot. Jakub Wittchen1. Rewaloryzacja parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – podsumowanie działań w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
2. Projekt trasy nadwarciańskiej dla pojazdów w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (postulat Rady Osiedla zmiany planów i zaniechania budowy trasy nadwarciańskiej) – aktualna sytuacja,
3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
4. Projekt budowy oświetlenia i monitoringu w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha – aktualna sytuacja,
5. Projekt budowy placu zabaw w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – aktualna sytuacja,
6. Plac zabaw na skwerze imienia Ignacego Łukasiewicza – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja

Zapraszamy także na XIV posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie 19 maja 2016r. w Siedzibie Rady Osiedla o godz. 18:15.

Głównym celem spotkania będzie wypracowanie wspólnych stanowisk Komisji dla określonych poniżej zagadnień:

Ulica Rybaki, fot. Tomasz Dworek1. Lokalizacja elementów małej architektury, które mają zostać zrealizowane w ramach środków przekazanych przez Radę Osiedla do ZDM – wypracowanie stanowiska;
2. Podwórko – ulica Wolnica i św. Wojciech – sprawozdanie ze spotkania w MPGM 12.05.2016, wypracowanie stanowiska Komisji;
3. Mapa Potrzeb Lokalnych
4. Ulica Rybaki – zapoznanie z pierwotną koncepcją przebudowy, omówienie możliwości, odpowiedź na pismo dyr. ZSB nr 1 w sprawie remontu fragmentu chodnika.
5. Projekt rozbudowy Archiwum Państwowego w Poznaniu
6. ZAKŁAD na terenie osiedla Stare Miasto – omówienie sytuacji;
7. Stanowisko w sprawie nadania nowej nazwy: Zauek Ślepego Antka
8. Remont chodnika ulica Wieniawskiego
9. Parking przy ul. Piaskowej – wypracowanie stanowiska

fot. Nad Wartą – Jakub Wittchen

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

 1. Bolesław Psuja pisze:

  Cieszę się, że i Rada Osiedla zauważyła wreszcie problem bałaganu, samowoli kierowców, dewastacji podwórza pomiędzy ulicami Solną, Działową i Św. Wojciechem. Mieszkańcy okolicznych bloków nagłaśniają ten problem od wielu lat, np. kierując wiele lat temu pisma do ówczesnych władz miasta, czy też do MPGM, dokumentując je bogatymi materiałami fotograficznymi. Wszystko bez skutku. Dysponuję np. kopią pisma z 2008 r. wysłanego do Prezydenta M. Poznania, korespondencja mailową, czy też zdjęciami obrazującymi dewastacje tego terenu.

  Poniżej kopia korespondencji skierowanej do Prezydenta Miasta z 2008 r., a problemy nadal aktualne!!!

  Poznań, 11.01.2008 r.

  Prezydent Miasta Poznania
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań

  Dotyczy: terenu miasta Poznania ograniczonego zabudową mieszkalną ulic: Działowej, św. Wojciecha, Wolnicy,

  Szanowny Panie Prezydencie

  Pozwalam sobie wystąpić do Pana jako członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. św. Wojciech 4 w imieniu wspólnot mieszkańców z ul. św. Wojciecha, jak i ulic Działowej i Wolnicy.
  Sprawą która nie daje spokoju zdesperowanym mieszkańcom z w/wy. ulic jest wyjątkowo po macoszemu traktowanie tego terenu od szeregu już lat przez Miasto i jego agendę – MPGM.

  Pozwolę sobie zwrócić uwagę, przede wszystkim na takie kwestie, jak:

  1.dewastację komunalnego mienia polegającą na brutalnym i bezpardonowym wykorzystywaniu tego terenu przez kierowców (nie będących mieszkaniami tego kompleksu!) do parkowania samochodów (i to nie tylko osobowych, ale także dostawczych!). Postulatów mieszkańców, aby zamknąć ta przestrzeń bramami, czy szlabanami, bądź innego typu przegrodami nie udaje się zrealizować administratorowi tego terenu. Pragnę nadmienić, iż problem ten jest nagminnie podnoszony na corocznych zebraniach wspólnot, które są gotowe także partycypować w kosztach zamknięcia podwórza bramami. Ostatnie spotkanie w tej sprawie miało miejsce latem ubiegłego roku- prezes MPGM na spotkaniu z przedstawicielami wspólnot obiecywał pomoc w kwestii zamknięcia podwórza, lecz do dzisiaj nic w tej sprawie nie uczyniono!
  Sprawa panującego na tym terenie bałaganu była opisywana w prasie lokalnej wielokrotnie, od szeregu lat – w załączeniu przykładowy artykuł z Gazety Wyborczej.
  W ostatnim czasie dużo mówi się o poszerzeniu strefy parkowania i wprowadzeniu zmian w obecnej strefie- nasze ulice, tj. ul. Działowa i ul. Św. Wojciech mają być w strefie najdroższej- czerwonej. Mieszkańcy obawiają się, iż nastąpi wtedy zrównanie podwórza z ziemią i jego całkowita dewastacja, no a Miasto tracić będzie potencjalnych klientów, którzy zamiast parkować samochody np. na Pl. Wolności- w nowo oddanym do użytku płatnym parkingu, zastawią całkowicie każdy centymetr naszego podwórza, nie dając żyć prawowitym mieszkańcom tego kompleksu.
  Aby zobrazować Panu Prezydentowi jak wygląda to dzisiaj- w załączeniu dokumentacja fotograficzna.

  2.Brak pieczy ze strony Miasta nad tym terenem doprowadził do sytuacji, iż nagminnie w porze nocnej (szczególnie w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) nawiedzana jest przestrzeń pomiędzy ulicami Działową i św. Wojciechem przez młodzież – uczestników koncertów organizowanych w klubie „U Bazyla” znajdującym się przy ul. św. Wojciecha. Przed i po koncertach, będąc pod wpływem alkoholu, a może też środków odurzających zanieczyszcza odchodami okoliczne bramy i śmietniki. Nierzadkie są przypadki, gdy grupki młodzieży zachowując się głośno, nieobyczajnie, nie pozwalają mieszkańcom spać rzucając w ściany bram i budynków butelkami po napojach alkoholowych. Skutki libacji obrazują załączone zdjęcia.

  3.Innym problemem, który dręczy mieszkańców kompleksu ulic św. Wojciech, Działowa, Wolnica jest wywóz śmieci z tego terenu – do dzisiaj administrator kompleksu nie potrafił załatwić zwiększenia ilości kontenerów, jak i kwestii ich regularnego opróżniania. W załączeniu zdjęcie jednego ze śmietników.

  4. Z niezwykle przykrymi sytuacjami mają do czynienia mieszkańcy tego kompleksu w okresie letnim, kiedy ulicami Działową i św. Wojciechem idą w kierunku centrum grupy turystów z zagranicy- po spacerze na Cytadeli, obejrzeniu zadbanego Wzgórza św. Wojciecha, idąc dalej w kierunku Starego Rynku ulicami Działową i św. Wojciecha lawirują pomiędzy odchodami psimi na powykrzywianych chodnikach tych ulic, ocierając się o poznański półświatek (może właśnie na tym polega piecza miejskiego konserwatora zabytków, aby zachować ten teren dla potomnych, jako obraz miasta z lat 60.ych i 70.ych!) i głośno i niedwuznacznie wypowiadają się na temat widocznego tu bałaganu i emanującego smrodu.

  Pozwalając sobie zwrócić Panu Prezydentowi uwagę na ten zapomniany przez Gospodarzy Miasta trójkąt, mamy na uwadze właściwe przygotowanie miasta do przyjęcia rzeszy turystów którzy odwiedzą Poznań w tym roku, czy w latach następnych, kiedy to co rusz organizowane są w Poznaniu imprezy o randze światowej, jak. np. tegoroczna międzynarodowa konferencja klimatyczna, czy europejskiej- przyszłe mistrzostwa Europy w piłce nożnej. A przecież są przykłady z najbliższego sąsiedztwa, świadczące o tym, iż tereny miasta Poznania można utrzymywać w porządku i czystości – z zazdrością patrzymy na podwórza np. przy ul. 23 Lutego, Nowowiejskiego, Ratajczaka.

  Z poważaniem

  Bolesław Psuja

  Do wiadomości:
  – Wspólnota Mieszkaniowa Wolnica,
  – Wspólnota Mieszkaniowa Działowa,
  – Wspólnota Mieszkaniowa św. Wojciech,
  – a/a

  Załącznik 2. Dokumentacja fotograficzna

  1.ul. Św. Wojciech oraz bramy prześwitowe budynku nr 3 i 5 – widoczne zdewastowanie ścian i stropów bram, zanieczyszczone posadzki,…:

  2. Brama prześwitowa od ul. Działowej- pomiędzy ciasno stojącymi samochodami przejście pieszych jest niemożliwe; a co ma zrobić np. matka z dzieckiem w wózku?

  3. Podwórze pomiędzy ulicami św. Wojciecha a Działową- widoczne zastawione parkującymi samochodami chodniki wewnętrzne, parkujące samochodem bezpośrednio pod oknami budynków (często tyłem do okien!), zastawione bramy i wejścia do budynków, zastawione drogi wewnątrz podwórza, …

  4. Jeden z trzech śmietników- takie sytuacje powtarzają się bardzo często!