Czy z ulicy Solnej zniknie skwer i kolejne drzewa, a w ich miejsce powstanie nowy budynek?

Mieszkańcy bloków przy ulicy Solnej 15 oraz Nowowiejskiego 32 są zaniepokojeni planami rządowej Agencji Mienia Wojskowego dotyczącymi sprzedaży działki pomiędzy budynkami, a Wojskową Prokuraturą Okręgową, na której obecnie znajduje się teren zielony – rosną drzewa i krzewy.

Solna 17 - fot. AMW

W ostatnim czasie dwa razy podobny scenariusz miał miejsce w sąsiedztwie ulicy Solnej, a na pobliskim Wzgórzu Wojciecha zamiast zielonego klasztornego ogrodu ma powstać osiedle mieszkaniowe.

Działkę na rogu ul. Młyńskiej i Solnej, na której znajdowała się zieleń (w tym drzewa), kupił deweloper, wybudował w tym miejscu wciąż pusty i niepasujący do okolicznej zabudowy biurowiec, który nie tylko pozbawił mieszkańców drzew, ale w znacznym stopniu ograniczył widok z okien.

Kilka miesięcy temu ukończona została również budowa bloku przy ulicy Solnej 27, w bardzo bliskiej odległości od bloku zlokalizowanego przy Solnej 25 i Tadeusza Kościuszki 114. Mieszkańcy w obu przypadkach protestowali, to jednak nic nie dało i na małych działkach powstały nowe budynki, w niedużej odległości od istniejących bloków mieszkalnych – mówi o problemie mieszkający przy ulicy Solnej radny osiedlowy Marcin Liminowicz.

Nie pozwólmy, aby historia ta powtórzyła się następny raz przy ulicy Solnej, aby kolejne drzewa zostały wycięte, przecież na Starym Mieście każda zieleń i każde drzewo, spełniające w tym pełnym spalin mieście rolę nie do przecenienia, jest na wagę złota.

Agencja Mienia Wojskowego zajmuje się sprzedażą nieruchomości należących do Skarbu Państwa, tym bardziej więc dziwi postępowanie wbrew mieszkańcom, znacznie pogarszające ich warunki mieszkaniowe dla niewielkiego zysku dla Skarbu Państwa.

Solna 17 - fot. Marcin Liminowicz

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie tej działki przez Agencję Mienia Wojskowego Miastu, bądź wymiana gruntów z Miastem i pozostawienie w tym miejscu parku, skweru zieleni.

Według Agencji Mienia Wojskowego działka powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które dla tego terenu przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową.

Nie zmienia to jednak faktu, iż jakakolwiek budowa na wspomnianej działce będzie wymagała usunięcia rosnących tam od dziesięcioleci drzew i utrudni życie mieszkańcom okolicznych bloków, w dużej skali ograniczając dopływ światła do mieszkań. Dla działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rada Osiedla Stare Miasto podczas ostatniej sesji przyjęła uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie i sprzeciw wobec planowanej przez Agencję Mienia Wojskowego sprzedaży działki, ze względu na ryzyko powstania nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Solnej 15 oraz Nowowiejskiego 32.

Nowa zabudowa, która powstanie po sprzedaży wyżej wymienionej działki może spowodować pogorszenie dostępu do światła słonecznego części mieszkańców najbliżej położonych bloków mieszkalnych oraz spowoduje wycięcie drzewostanu.

Rada Osiedla wnioskuje do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań zapobiegawczych prowadzących do nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Poznania i przeznaczenia jej na tereny zielone i rekreacyjne.

Solna 17 - fot. Marcin Liminowicz

Zdaniem radnych i mieszkańców, działka przy ul. Solnej 17 powinna zostać uporządkowana i pełnić rolę skweru. W tym celu należy rozważyć przekazanie rzeczonej działki Miastu Poznań.

Mieszkańcy ul. Solnej 15 oraz Nowowiejskiego 32 podpisali również listy protestacyjne, które zostaną przekazane do Agencji Mienia Wojskowego.

Przetarg odbędzie się w najbliższą środę 23.11.2016r. o godzinie 10:30. Powierzchnia działki to 0,0988 ha. Cena wywoławcza 920 000 PLN

Do informacji dołączamy listy z podpisami mieszkańców ulicy Solnej sprzeciwiających się sprzedaży rzeczonej działki, dostarczone do poznańskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Podobne listy zawierające kilkadziesiąt podpisów mieszkańców do AMW dostarczył Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiego 32.

Więcej informacji na temat przetargu znaleźć można na stronie Internetowej Agencji Mienia Wojskowego:
https://amw.com.pl/pl/nieruchomosci/nieruchomosci-amw/poznan-ul-solna-17-3104

materiał przygotował Marcin Liminowicz

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

  1. sceptyk pisze:

    11 metrów od Solnej 25 do Solnej 27 to „budynki, w niedużej odległości od istniejących bloków mieszkalnych”, ale 10 metrów od Nowego Chwaliszewa do Chwaliszewa 73 (a w najwęższym miejscu 9) już nie zasłużyło na pochylenie się rady osiedla. Czy trzeba być NIMBY, by zostać zauważonym?

    Uprzedzając odpowiedź: w momencie sprzedaży działki pod Nowe Chwaliszewo nie mieszkałem w Poznaniu.