Tereny wokół Muzeum Narodowego

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące planów zagospodarowania terenów wokół Muzeum Narodowego

Zapraszamy mieszkańców Starego Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Muzeum Narodowego. Szczególne emocje miejskich aktywistów wzbudzają okolice zamku królewskiego na Wzgórzu Przemysła. To przede wszystkim potrzeba otwarcia nowej przestrzeni na potrzeby turystów i poznaniaków.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących obszaru wokół Muzeum Narodowego odbędzie się we wtorek, 12 maja 2015 r. o godz.17.00 w Sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim.

WP_20150228_006W gmachu Muzeum Narodowego możemy oglądać jedną z propozycji zagospodarowania – projekt nowych przestrzeni wystawienniczych dla placówki jako alternatywna koncepcja funkcjonowania Zamku Królewskiego w Poznaniu. Jest to praca doktorska Szymona Nawója napisana na Uniwersytecie Artystycznym, pod kierunkiem prof. Weroniki Węclawskiej – Lipowicz.

Zaistniała sytuacja po rozbudowie Zamku na Górze Przemysła sprowokowała do spojrzenia na instytucję muzeum nie przez pryzmat poszczególnych budynków i galerii, ale jako jedną spójną koncepcję ekspozycyjna. Stworzona w rezultacie połączenia obiektów oferta wystawiennicza rewiduje dotychczasowe postrzeganie poznańskiego muzeum nadając mu nowy wymiar na tle podobnych instytucji w kraju – możemy przeczytać opisie projektu.

Odbudowany Zamek Królewski zdążył zaznaczyć już swoją obecność w centrum miasta i zdaniem wieku obserwatorów sceny na Górze Przemysła wpisał się w krajobraz Poznania. Restytucja historyczna osiągnęła swój cel, natomiast przyszłość obiektu we współczesnym mieście pozostaje niewiadoma.

Więcej informacji pod adresem: http://www.poznan.pl/mim/main/muzeum-narodowe,p,15574,21703,30214.html

granice planu_Muzeum Narodowe

 

Share

Zobacz również