RO Stare Miasto wspiera społeczników w ochronie drzew w centrum Poznania

Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła uchwałę, w której wnioskuje o zachowanie szpaleru leszczyn tureckich rosnących przy ul. 27 Grudnia oraz o pełną ochronę platanów na ul. 27 Grudnia. To stanowisko tożsame z głosem społeczników zaangażowanych w ochronę drzew w centrum Poznania.

Realizacja kolejnego etapu Programu Centrum jest powiązana z usunięciem leszczyn tureckich oraz okaleczeniem platanów w ul. 27 Grudnia. Rada wyraża sprzeciw wobec tych planów i wnioskuje o zachowanie zieleni w obecnym, niepogorszonym stanie.

Drzewa rosnące w centrum przystosowały się do życia w tym miejscu oraz do trudnych warunków. Mają rozwinięte korony i system korzeniowy. Od lat dają mieszkańcom cień, tlen i pobierają wody opadowe, tworząc niepowtarzalny mikroklimat tej przestrzeni.

Unicestwienie tych drzew jest nielogiczne, irracjonalne i wbrew trendom ekologicznym. Planowane działania Urzędu Miasta Poznania zmniejszą dobrostan mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i wszystkich poznaniaków doceniających urok tej części miasta, która w ten sposób zostanie narażona na niekorzystne efekty zmian klimatycznych.

Planowane przez Miasto nowe nasadzenia, tak potrzebne z punktu widzenia wszystkich użytkowników centrum Poznania, powinny stanowić dodatek do istniejącej zieleni, a nie jej alternatywę. Ponadto drzewa zasadzone w podziemnych donicach nie mogą zastąpić drzew wolno rosnących. Rada Osiedla Stare Miasto wyraża przeciw wobec substytutów, skoro mamy żyjące tam drzewa.

W dobie zmian klimatycznych wartość ekosystemowa drzew już istniejących, w tym ich wpływ na obniżanie temperatury i wyspy ciepła w centrum miasta postrzegana jest przez nas jako niezwykle istotna. Przyjęta przez Miasto Poznań uchwała dotycząca adaptacji do zmian klimatu wskazuje na potrzebę pozostawienia dorosłych drzew i dbania o nie. Zadrzewienia z rozłożystymi koronami w czasie upalnych dni potrafią obniżyć temperaturę o kilka stopni. Jesteśmy przekonani, że to właśnie istniejące drzewa z rozrośniętymi koronami i systemami korzeniowymi aktywnie eliminują wyspę ciepła w mieście, która jest śmiertelnym zagrożeniem dla mieszkańców. To właśnie duże, dorosłe drzewa retencjonują większe ilości wody, pobierają nadmiary CO2 i dają dużo tlenu. Nowe nasadzenia potrzebują lat, aby zastąpić te już istniejące i przystosowane do trudnego śródmiejskiego środowiska.

W najbliższym czasie, czyli już we wrześniu tego roku, Miasto Poznań ma zamiar przystąpić do rozpoczęcia budowy kolejnego etapu w ramach tzw. Programu Centrum. W trakcie tych prac mają zostać usunięte drzewa – leszczyny tureckie zasadzone po cienistej stronie ul. 27 Grudnia, a korony i korzenie dorodnych platanów będą zagrożone zniszczeniem. Powodem wycinek i istotnych cięć w koronach oraz redukcji korzeni ma być wymiana infrastruktury podziemnej i budowa linii tramwajowej w zmienionej lokalizacji.

W naszej opinii istnieją rozwiązania dla tworzenia infrastruktury podziemnej, jak i infrastruktury drogowej w miastach XXI wieku, które nie tylko pozwalają zachowywać funkcjonujący drzewostan, ale chronią go w czasie prowadzonych inwestycji. Jesteśmy świadomi tego, że należy wymienić infrastrukturę podziemną oraz tego, że należy poprawiać jakość miejskiej tkanki. Nie możemy natomiast godzić się na realizację projektów dostosowanych głównie do założeń gestorów sieci, zamiast do istniejącej zieleni i dobrostanu mieszkańców. W przypadku realizacji projektu stracimy żyjące i przystosowane do warunków miejskich drzewa, a zyskamy nasadzenia o wątpliwej żywotności, co wnioskujemy z obserwacji przeprowadzonej na zrealizowanej już części Programu Centrum przy ul. św. Marcin, gdzie część nasadzeń musiała być wymieniona.

Ruszający we wrześniu remont jest niestety częścią anachronicznego już projektu, który powstawał ponad 5 lat temu, gdy to nie przywiązywano znaczącej uwagi do adaptacji do zmian klimatycznych. Pojawiły się również opinie, że prowadzenie nowej linii tramwajowej biegnącej w ul. Ratajczaka, która będzie powodem wielu zniszczeń, można z powodzeniem zastąpić linią elektrycznych autobusów, co dałoby szansę na pozostawienie drzew i nie generowałby też dodatkowego zanieczyszczenia hałasem i budowania trakcji. Wskazujemy tu jedynie na istnienie przykładowych rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć zieleń dla zachowania dobrostanu mieszkańców Poznania, a ten uznajemy za wyższą wartość niż budowa rozwiązań drogowych o zgubnym wpływie na środowisko.

W związku z powyższym, jak również ze względu na publicznie prezentowaną wolę mieszkańców zwracamy się o zmiany w projekcie. Zmiany powinny doprowadzić do zachowania istniejących drzew w stanie niepogorszonym – zarówno leszczyn tureckich jak i platanów.

Wnioskodawca: radny Krzysztof Sroczyński

Share

Zobacz również