Remonty szkół i przedszkoli, równe chodniki i więcej zieleni – budżet Starego Miasta na rok 2017

Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła staromiejski budżet na 2017 rok. Staromiejski samorząd mieszkańców po raz kolejny miał trudne zadanie dobrego rozdzielenie kwoty z budżetu na wiele potrzebnych inicjatyw.

Skwer Międzymoście_1

Polepszanie warunków i komfortu życia mieszkańców w trudnej staromiejskiej wyludniającej się przestrzeni – to główne cele budżetu uchwalonego przez Radę Osiedla Stare Miasto na rok 2017. Stąd najwięcej środków przeznaczono na inwestycje: remont szkół, chodników, zieleń a także infrastrukturę wspierającą rodzinny wypoczynek i rekreację – wskazuje Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla.

Przyszłoroczny budżet Rady Osiedla Stare Miasto wzrósł o ponad 160 tys. zł, ale w stosunku do 2016 roku spadły wpływy obliczane proporcjonalnie do zmniejszającej się liczby mieszkańców.

W 2017 roku Rada ma do dyspozycji łącznie 1 238 824 zł, z czego ponad 1 mln. przeznacza na zadania inwestycyjne, natomiast 173 000,00 zł. kieruje bezpośrednio do mieszkańców na różne inicjatywy społeczne.

Po raz pierwszy w tak dużym stopniu w osiedlowym budżecie zaakcentowano potrzebę remontu placówek oświatowych (130 tys.) Poprawa jakości przestrzeni w której kształcą się dzieci ma wpływ na poziom edukacji, a do dobrych i odnowionych szkół mieszczących się w historycznych budynkach rodzice chętniej będą posyłali swoje dzieci. To także element zachęcający rodziny do mieszkania w centrum Poznania.

Warto odnotować także powstanie środowiskowej świetlicy, w której dzieci pod opieką pedagogów i wolontariuszy będą mogły uzyskać pomoc w nauce i otrzymać posiłek, a także stałe, coroczne dofinansowanie zajęć dla seniorów.

Beneficjentem przyszłorocznego budżetu będzie także Ogród Jordanowski przy ul. Solnej, wymagający modernizacji boisk, małej architektury i zaplecza technicznego (225 tys. zł).

Piknik w Ogrodzie Jordanowskim (2)

W konsultacjach budżetowych najczęściej mieszkańcy wskazywali na potrzeby remontu chodników oraz na zły stan zieleni. Kwoty przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich (421,5 tys.) i Zarządu Zieleni (112,5 tys.) stanowią największą pozycję budżetową, niestety nie wystarczającą na realizację wszystkich koniecznych prac – informuje Zbigniew Burkietowicz, przewodniczący Zarządu Osiedla.

W 2017 roku naprawione zostaną chodniki i poprawione elementy bezpieczeństwa drogowego m.in. na Półwiejskiej, Cichej, Masztalarskiej i Składowej (236,5 tys.). Na nowe nasadzenia i pielęgnacje zieleni oraz małą architekturę zaplanowano 140 tys. zł.

Rada Osiedla zleciła Zarządowi Zieleni Miejskiej wykonanie m.in. projektu rewaloryzacji Parku im. H. Wieniawskiego oraz dokończenia prac w Parku Marcinkowskiego oraz na placu zbaw przy Skwerze Ignacego Łukasiewicza. (171 tys. zł), a także rewaloryzacja skweru poklasztornego przy ul. Garbary i Stawnej (40 tys. zł).

Radni chcą także, by mieszkańcy bardziej angażowali się w życie osiedla, dlatego ważnym punktem budżetu są Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe. W formie grantów przekazanych zostanie 76 tysięcy zł tym, którzy mają pomysły na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży i projekty kulturalne.

Zależy nam, żeby to były oddolne – sąsiedzkie, stowarzyszeniowe działania, a nie tylko oferta przygotowana przez instytucje – podkreśla radny Zbigniew Burkietowicz

Stałym punktem corocznych budżetów osiedlowych jest także dofinansowanie wyposażenia dla Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej oraz zakup kamer monitoringu ( w 2017 roku 66,5 tys. zł)

Park Marcinkowskiego 2

Share

Zobacz również