Nowa ul. Skośna, czy trzeba wyciąć 30 drzew?

Miasto Poznań wraz z Teatrem Muzycznym planuje wybudować nową siedzibę dla tej placówki. W ślad za nowa inwestycją ma powstać nowa ulica Skośna i tu obawy Rady Osiedla budzi fakt, że nowa droga powstanie kosztem wycinki około 30 drzew.

Jest to teren, który jest siedliskiem wielu gatunków ptaków i drobnej zwierzyny, drzewa tam rosnące są cennymi i zdrowymi okazami (między innymi egzemplarz kasztanowca białego, którego obwód wynosi 287 cm na wysokości pnia 1,3 m). Niestety projektant nie uwzględnił tego w swoim projekcie i poprowadził nową ulicę w taki sposób, że drzewa zostaną usunięte.

Stare Miasto jest dzielnicą z najmniejszym udziałem zieleni w związku z czym takie działania budzą sprzeciw mieszkańców jak i radnych Osiedla, dlatego o wyrażenie stanowiska w tym temacie poproszony został Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, który popiera zdanie Rady o sprzeciwie wobec wycinki kolejnych drzew.

Nowa ulica Skośna ma powstać na terenie gęsto zazielenionym, z którego ma zostać usuniętych około 30 drzew tylko po to by umożliwić powstanie nowej ulicy, która ma być w przyszłości wykorzystywana na potrzeby dostarczania dekoracji do Teatru. Projektanci założyli, że jedynym sposobem umożliwiającym dojazd z dekoracjami do Teatru jest utworzenie nowej ulicy, natomiast nie wzięli pod uwagę tego, że w sąsiedztwie przyszłego Teatru są grunty należące obecnie do osoby prywatnej, która podnajmuje je na parking, a które to grunty swoją wielkością mogłyby zaspokoić potrzeby Teatru i obsługi technicznej.

Miasto Poznań wielokrotnie zamieniało grunty z właścicielami, proponując w zamian inne ciekawe lokalizacje, dlatego Rada Osiedla występuje do Pana Prezydenta z prośba o rozważenie takiej propozycji względem właściciela tego gruntu.
Taka propozycja i późniejsza zamiana pozwoli zachować enklawę zieleni w centrum miasta, uchroni koleje tereny przed zabetonowaniem i w zamian posadzeniem rachitycznych roślin, które będą potrzebowały dziesiątek lat żeby dorównać dorodnością drzewom, które maja zostać wycięte.

Ponadto chcielibyśmy zauważyć, że projektant, który przygotował plany pod nowa ulice Skośną i przyszły Park Muzyki na obecnych terenach należących do PKP Nieruchomości, nie uwzględnił, że obecnie w budowie jest peron trzeci, który sięga aż do zabudowań ul. Składowa 8 gdzie w przyszłości ma powstać mini park/skwer z dostępem do urządzeń muzycznych

Rada Osiedla stoi na stanowisku, że Miasto Poznań powinno rozpocząć rozmowy o zamianę gruntów, które są w prywatnym posiadaniu i zaproponować inne tereny w obrębie miasta, żeby nowa inwestycja nie spowodowała utraty kolejnego zazielenionego terenu, który w przyszłości można przeznaczyć na park. Zaznaczyć również należy, że projekt, który przedstawiono na pierwszym spotkaniu (w Teatrze Muzycznym, w sierpniu 2021 r.) nigdy nie był przedstawiony Radzie Osiedla Stare Miasto, i nie był również z nami konsultowany.

Wnioskodawca uchwały: radna Małgorzata Osińska

Share

Zobacz również