Nowa organizacja ruchu na Szyperskiej – wnioski ze spotkania

Dziękujemy za spotkanie i uwagi wniesione do rozwiązań wprowadzanych przez ZDM / Miejskiego Inżyniera Ruchu na terenie Osiedla Szyperska – Piaskowa. W dyskusji „w terenie” uczestniczyło około 30 osób. Działania te są efektem wniosków mieszkańców przedstawionych na kilku wcześniejszych spotkaniach i konsultacji. Niestety nie wszystkie postulaty zostały uwzględnione w nowym projekcie. Plusem jest zwiększenie bezpieczeństwa [m.in progi zwalniające i tempo 30, a negatywnymi elementami możliwość ograniczenia liczby miejsc postojowych. Celem dalszych działań jest wprowadzenie korekt do przedstawionych rozwiązań oraz zwiększenie potencjału parkingowego.

Skrzyżowanie przy Faworze / Żabce

Słupki rozwiązują problem widoczności, należy konsekwentnie ustawić dwa dodatkowe, żeby ograniczyć nielegalne i stwarzające zagrożenie parkowanie. Ale też prosimy MIR o wskazanie podstawy prawnej, na podstawie której zlikwidowane zostały 2 miejsca postojowe, natomiast słupki nie zostały ustawione w miejscu, które de facto ma wpływ na bezpieczeństwo [na skrajni]

Słupki powinny się także pojawić na kolejnym zakręcie w stronę Garbar – Grochowych Łąk

Prośba do ZDM o zweryfikowanie znaków znajdujących się przy budynku Szyperska 14 m.in. miejsce parkingowe dla Policji [nie ma dziś w budynku sądu, więc rozwiązanie wydaje się zbędne] a także pozostałych kopert.

Właściciel budynku powinien wykupić koperty, które umożliwiają obsługę firm znajdujących się w biurowcu Szyperska 14.

Zatoka dla pojazdów serwisowych. Dziś wykorzystywana jest do omijania strefy parkowania. Propozycja włączenia tych miejsc do strefy parkowania.

ZDM wprowadził znaki zakazujące parkowania na ul. Piaskowej, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa, standardami dojazdu wozów Straży Pożarnej. Pytanie, kto ma wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo – pytał przedstawiciel ZDM. Tymczasem istniejące rozwiązanie przez ponad 11 lat był akceptowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Poprosiliśmy Straż Miejską o wstrzymanie się z działaniami mandatowymi do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Ale także pojawiła się część głosów za takim rozwiązaniem, bo problemem jest wyjazd z podziemnych parkingów i mijanie się aut.

Rada Osiedla wyśle do Straży Pożarnej prośbę o audyt możliwości dojazdu wozów pożarniczych do budynków położonych przy ul. Piaskowej, prosząc jednocześnie Straż Miejską o powstrzymanie się z działaniami karnymi.

Pismo do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – PDF

Jest szansa na dodatkowe miejsca parkingowe przy tak zwanej drodze Nowoprojektowanej – wewnętrznej, której właścicielem jest PTBS [pomiędzy Piaskową a Szyperską]

Bez konieczności obniżania krawężnika [co byłoby docelowo wskazane] przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego można wygospodarować kilkanaście miejsc postojowych ale [tu wniosek] dedykowanych mieszkańcom [albo na podstawie Identyfikatora SPP, albo kart dla mieszkańców PTBS] – co i tak w ostatecznych rozrachunku powinno zwiększyć liczbę miejsc na osiedlu.

Inne wnioski:
– lustra przy wyjeździe z garaży wspólnoty Szyperska 13 [problem własności działek], ale uniemożliwienie parkowania ograniczającego widoczność


– zielona strzałka przy wyjeździe z ul. Szyperskiej przy żółtym kapitanacie [w stronę Cytadeli] oraz druga na światłach przy Garbarach przy skręcie w Szyperską


– wymalowanie znaków poziomych informujących o Strefie 30 przed skrzyżowanie [Fawor/Wechta]

  • potrzebny kosz na śmieci na Cyplu nad Wartą [w miejscu wyprowadzania psów

Wnioski z konsultacji


 

Share

Zobacz również