Konsultacje. Szyperska – nowa organizacja ruchu

Rada Osiedla otrzymała projekt nowej organizacji ruchu przy ulicy Szyperskiej przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich, jako efekt kilku spotkań z mieszkańcami. Zaproponowane rozwiązania rozwiązują sporą część problemów.

Dokument w PDF – Koncepcja nowej organizacji ruchu

Najpierw o uwagi poprosiliśmy najbardziej zaangażowaną grupę mieszkańców, która stworzyła listę mailingową, teraz po pogrupowaniu głównych wniosków chcielibyśmy założenia poddać szerokiej konsultacji z wszystkimi. W dokumencie zawarte są także różne głosy mieszkańców [inicjały]

Przede wszystkim mamy zaplanowaną Strefę Tempo 30 i budowę trzech progów zwalniających, natomiast w dalszym ciągu nie jest uporządkowane bezpieczne skrzyżowanie u wylotu drogi wewnętrznej PTBS na wprost budynku Wechty. Względy własnościowe i prawne nie pozwalają zdefiniować tego punktu w świetle prawa jako skrzyżowanie [na dole strony prawna interpretacja podesłana przez jednego z mieszkańców]

Całość komunikacji w tym rejonie powinna być jednak skorelowana z organizacją ruchu na drogach PTBS. I tego zabrakło w projekcie.

Przedstawiamy poniżej kilka uwag, po spotkaniu z urzędnikami ZDM i kilka postulatów.

Prosimy o Państwa opinie mailem: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl do dnia 6 sierpnia 2017

Projekt organizacji ruchu na ul. Szyperskiej [część północna]

Wnioski po pierwszym spotkaniu – http://staremiasto.poznan.pl/konsultacje/problemy-szyperska-piaskowa-garbary/

[PZ] Powstanie strefy tempo 30 powinno uspokoić ruch w okolicy jednakże nie stanowi to rozwiązania wszelkich problemów ponieważ bardzo często kierowcy nie respektują zasad obowiązujących w strefach. Jest zakaz zatrzymywania się i postoju, ale jest on notorycznie ignorowany [MS]

Praktycznie wszystkie osoby biorące udział w konsultacjach mailowych były zgodne, co do kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Fawor – Żabka. Jest ono niebezpieczne dla pieszych i kierowców [przypomnienie kilku stłuczek]

Proponowane rozwiązanie – słupki ograniczające parkowanie i poprawiające widoczność [zdecydowana akceptacja rozwiązania]

Jeden neutralny głos [JW], propozycja lustra [wspólnota Wechty występowała o nie do ZDM, także taka propozycja [SK]

[PZ] Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a na naszą wiedzę miejsc parkingowych w ten sposób nie ubędzie może jedną gdyż musi zostać przeniesiona koperta do parkowania dla osoby niepełnosprawnej

W opinii [JW] ubędzie 1,5 miejsca [legalnego]

Skrajna propozycja [PM] Wjazd tylko od ul. Piaskowej – tylko w jednym kierunku do góry, parkowanie równoległe na uwolnionym pasie, Szyperska jednokierunkowa od skrzyżowania sklep Fawor i Żabka w prawo w stronę Estkowskiego i w lewo w stronę północną i potem do Garbar, parkowanie pod budynkiem biurowym Wechty pod skosem lub prostopadle do osi jezdni, parkowanie w części północnej równolegle do osi jezdni (chyba, że Wspólnota domu nr 13 zgodzi się oddać część trawniczka na parkowanie – to wtedy skośnie lub prostopadle.

Rowery wracają na ścieżkę uwolnioną przez samochody (strona zachodnia ul. Szyperskiej) – przecież chyba tak to było projektowane – czerwony asfalt! Garby mogłyby być, ale chyby w takim przypadku nie byłyby już potrzebne – a powodują hałas i większą emisję spalin.

Rekomendacja: słupki ograniczające parkowanie przy skrzyżowaniu

Ten sam problem: [MS] Zakręt ulicy Szyperskiej – miejsce pomiędzy Astrą a Casa Verona – tam też parkują samochody bezpośrednio przy przejściu dla pieszych i stwarzają przez to niebezpieczne sytuacje. Na odcinku tym obowiązuje poza tym zakaz postoju i zatrzymywania.

[AW] Ktoś wie ile kosztuje miejsce w pustej hali Casa Verona, dziwie sie, że wspólnota nie chce tu porządku i zieleni. [TD] chodnik w pobliżu tej inwestycji wyremontowany został z publicznych pieniędzy choć powinien zrobić to deweloper

Rekomendacja: słupki ograniczające parkowanie

[JS] parkowanie na zatoce przeznaczonej dla pojazdów obsługi [skwer Bohaterów Akcji Bollwerk] chcąc coś dowieźć do domu nie mam gdzie zaparkować blisko drzwi, bo zawsze parkuje tam jakiś cwaniak. Auta firm remontujących elewacje w TBS parkowały na trawniku zamiast w tej zatoce [TD]

PROGI ZWALNIAJĄCE

Większość głosów za progami zwalniającymi w przedstawionych lokalizacjach

[pytanie do ZDM o rodzaj progów – powinny to być konstrukcje wkomponowane w asfalt]

Jeden głos przeciw [WD] – nie jestem zwolennikiem progów (zwolnienie jedynie punktowe, hałas generowany przy hamowaniu i ruszaniu z progu, hałas podczas przejazdu przez próg, zwiększone spalanie i generowanie oparów przy przyspieszaniu, najczęściej fatalna jakość wykonanych progów

[WD]Dlatego uważam, że sensownym rozwiązaniem byłoby „wyniesienie” całego a’la skrzyżowania przy biurowcu – coś na kształt skrzyżowania Ratajczaka/północny wyjazd z placu Wolności. W naturalny sposób wymusza zwolnienie a nie jest uciążliwe i irytujące dla kierowców. Ale… jeśli już faktycznie mogą powstać jedynie progi, to wydaje mi się, że próg od strony Estkowskiego powinien być zlokalizowany bliżej Żabki. Zwolnienie przy Papierni spowoduje akurat przyspieszanie na skrzyżowaniu z PTBS.

[ZDM] Koszty wywyższenia całego skrzyżowania wysokie. Fizyczne ograniczenie prędkości zostanie osiągnięte poprzez wybudowanie dwóch progów jak na rysunku. Ponadto jest też problem z własnościami terenów przyległych do Szyperskiej.

Droga nowoprojektowana [droga PTBS] – miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców

[IW] to odcinek bardzo ruchliwy. Zakaz postoju i zatrzymywania się zasadny. Nie wyobrażam sobie ruchu w obu kierunkach z jednocześnie zaparkowanymi tam samochodami.

[IA] Propozycja przystosowania miejsc „pod płotem” na drodze dojazdowej gdzie i tak parkowanie się odbywa i gdzie jest ono stosunkowo nieszkodliwe (pomijając, że jest chyba parkowaniem na dziko w strefie, co nie leży ani w interesie mieszkańców ani miasta).

W opinii inżynierów ruchu dziś nie jest możliwe parkowanie równoległe, jezdnia jest zbyt wąska i jest de facto drogą ewakuacyjną z wymaganym przejazdem dla wozów Straży Pożarnej.

Propozycja utworzenia przy tej drodze miejsc parkingowych przyjęta pozytywnie. Możliwe rozwiązania:
– miejsca postojowe dla osób posiadających identyfikator strefy
– specjalne karty postojowe PTBS [dla osób posiadających dodatkowo identyfikator strefy]

Jeżeli miejsca te dostępne byłyby dla wszystkich mieszkańców osiedla Szyperska – Piaskowa, konieczna byłaby partycypacja w kosztach przygotowania tych miejsc – obniżenia krawężnika i utwardzenia terenu pod płotem [PTBS, Wspólnota Wechty, Casa Verona, ewentualnie prywatne i publiczne podmioty, dzięki temu utworzonych zostanie kilkanaście / kilkadziesiąt dodatkowych miejsc postojowych]

W skrajnym przypadku koszt zrobienia wyasfaltowanej zatoki może wynosić nawet 100 tys. zł, znacznie mniejszy koszt to obniżenie krawężnika i utwardzenie pobocza.

Taka sama propozycja miejsc dla mieszkańców na fragmencie ulicy Piaskowej. Straż Miejska powinna częściej reagować na nielegalne parkowanie, niszczenie chodników, utrudnianie przejścia i omijanie strefy.

[MM] warto usunąć wrak parkujący tam od miesięcy

Inne:

Mieszkańcy Osiedla TBS proszą o nieparkowanie pod śmietnikami i oknami. [MM] osiedlowa droga traktowana jest często także jako skrót, tam powinien być wjazd tylko dla mieszkańców z jakimś identyfikatorem i postojem do 15 minut. [MZ] okropnie niesie się hałas, nie dosyć, że irytujące jest głośne wrzucanie butelek do śmietników to jeszcze trzaskanie pod oknami drzwiami aut i rozjeżdżanie wszystkiego.

 

Wspólnota Szyperska 13

Pomimo znaków zakazu ruchu rowerowego rowerzyści potrafią czasem ze znaczą szybkością poruszać się chodnikiem przy budynku [MS]

Parkowanie pojazdów we wjazdach na promenadę. Gdyby w którymś z mieszkań od strony promenady zaszła konieczność interwencji z udziałem straży pożarnej to bardzo często wjazd byłby całkowicie uniemożliwiony. Tam po prostu powinny stać blokady.

Właściciele zawsze sprzątają po swoich psach wyprowadzanych na promenadę nad Wartą, ale mieszkańcy wskazywali, że niezbyt mile jest położenie się na trawie, gdzie piesek zrobił siku, poza tym nie każdy pies zawsze produkuje materiał łatwosprzątalny

Definicja skrzyżowania i uwagi – dokument przygotowane przez mieszkańców: PDF

Niebezpieczny manewr [zakaz skręcania, linia ciągła]

Share

Zobacz również