Łaźnia i pomoc dla bezdomnych

Choć problemy osób bezdomnych i ubogich dotyczą całego Poznania, to na Starym Mieście są one szczególnie widoczne. Staromiejscy radni zaangażowali się w działania mające na celu utworzenie łaźni i zabezpieczenie środków na jej działalność w przyszłorocznym budżecie. W tym celu odbyło się spotkanie z zastępcą prezydenta panem Jędrzejem Solarskim oraz przedstawicielami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydziału Kultury.

Dlaczego łaźnia dla bezdomnych jest ważna? Każdy z nas, niezależnie od tego w jakiej trudnej sytuacji się znalazł, powinien mieć zapewnione minimum komfortu. To najważniejsze, ale to także zapewnienie higieny w miejskich fontannach, w których często bezdomni robili m.in. pranie bądź się kąpali – mówi radna Kornelia Piotrowska

Nad planami utworzenia łaźni radni działają od kilkunastu miesięcy prowadząc m.in. rozmowy z różnymi fundacjami, które nie wykazały jednak chęci działania bądź nie posiadały wystarczających środków i infrastruktury. Ostatecznie misji utworzenia placówki podjął się Caritas, który przygotował plan finansowy i zasady działania łaźni we wskazanej lokalizacji – informuje Alicja Wilak, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla.

Prezydent Solarski zapewnił, że środki na zadanie zostaną zabezpieczone w budżecie miasta na 2018 rok oraz poinformował o planach ogłoszenia konkursu, który wyłoni operatora.

Podczas dyskusji pojawiła się także propozycja zagospodarowania budynku przy skrzyżowaniu ul. Libelta i Roosevelta [pod wiaduktem kolejowym], który od wielu lat stoi niezagospodarowany, ulega dewastacji – informuje radna Małgorzata Osińska.

Jest szansa, że miejsce to stanie się punktem wydawania ciepłych posiłków i pomocy bezdomnym, który prowadzić będzie Stowarzyszenie Monar-Markot.

Miejskim służbom udało się wreszcie podjąć skuteczne działania pomocowe w stosunku do bezdomnego koczującego na Placu Cyryla Ratajskiego. Pomimo wielokrotnie udzielanej pomocy ambulatoryjnej i szpitalnej ciągle powracał na swoją ławkę na przystanku MPK, narażając się na utratę zdrowia i życia. Prezydent Solarski zapewnił, że wszczęte zostały tu procedury mające na celu ubezwłasnowolnienie bezdomnego, co pozwoli na umieszczenie go zgodnie z prawem w specjalistycznym ośrodku.

W działania zaangażowane są radne: Alicja Wilak, Małgorzata Osińska, Kornelia Piotrowska. W spotkaniu w dniu 8 grudnia 2017 uczestniczyli oprócz staromiejskich radnych także: pan Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Poznania, pani Dorota Potejko, z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pan Cezary Ostrowski z Wydziału Kultury.

Materiał z Telewizji WTK

https://wtkplay.pl/video-id-36334-wykapiesz_sieza_darmobedzie_nowa_miejska_laznia

Zdjęcie ilustracyjne: Google Street View

Share

Zobacz również