LI Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się dnia 28 września 2023 roku (czwartek) o godz. 17:00 w sali 319, Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr II/6/III/2019 w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Stare Miasto oraz ustalenia ich składu i zakresu działania,
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 98 na 2023 rok,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Inwestycji Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2024 – 2028 w części dotyczącej Osiedla Stare Miasto,
 8. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Poznaniu,
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry przy ul. Wielkiej 20,
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry przy ulicy Półwiejskiej 42/Kościuszki 42 (budynek Starego Browaru),
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem o. Czesława Białka,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia udziału Miasta Poznania
  w nieruchomości położonej Poznaniu przy ul. Ogrodowej 13,
 13. Projekt uchwały w sprawie wskazania propozycji lokalizacji placów zabaw na terenach nadwarciańskich w granicach Osiedla Stare Miasto,
 14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 15. Wolne głosy i wnioski,
 16. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również