Komentarz do analizy parkingowej

Komentarz do dokumentu „Kompleksowa analiza obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych” przygotowanego przez Magistrat.

W środę 21 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta, podczas której przedstawiono długo oczekiwaną „Kompleksową analizę obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych”.

Trudno dobrze planować miejskie inwestycje, jeżeli podstawą analizy jest krótkoterminowa, wyrywkowa obserwacja. Rada Osiedla Stare Miasto krytykuje analizę dotyczącą sytuacji parkingowej w centrum Poznania.

Podstawowym mankamentem opracowania w opinii staromiejskich radnych jest podział badanego obszaru nie na dotychczasowe strefy parkowania [uwzględniające określoną specyfikę komunikacyjną] lecz sztucznie wykreowane rejony. To tym bardziej ważne, że wcześniej modyfikowano obszar strefy, tak by optymalizować miejsca i ułatwiać parkowanie mieszkańcom.

Badanie obejmowało 3 dni września [wtorek – czwartek], co z kolei wypacza obraz weekendowego zapotrzebowanie na miejsca postojowe wokół Starego Rynku.

Zważywszy na datę prowadzonych badań, nie uwzględnia ono również wielu tysięcy studentów przybywających do Poznania i mieszkających tutaj, oraz studentów zaocznych, którzy zastawiają Stare Miasto na całe dni samochodami w weekendy (WSB, Politechnika na Strzeleckiej, UAP, UE, Collegium da Vinci).

W omawianej analizie zbiorczo potraktowano liczbę wszystkich miejsc parkingowych, również tych zamkniętych (przeznaczonych dla określonej grupy odbiorców) i tzw. „dzikich” – w domyśle sankcjonując ich istnienie, a które przecież w najbliższym czasie powinny zniknąć. Dodatkowo wskazano parkingi na nieruchomościach prywatnych, gdzie w krótkim czasie mogą być przeprowadzone inwestycje budowlane, przez co parkingi te znikną. W analizie wskazano także parking obok Multikina (przy ulicy Maratońskiej), odnośnie którego władze składały już publiczne deklaracje, że może zostać zlikwidowany. Podobnie jest z parkingiem w północnej części starego koryta Warty (parking Wielka-Wenecjańska), który to teren planowany jest w projekcie planu miejscowego na park.

Do rejonu piątego (mapa slajd 34) czyli szczególnie trudnego, gdyż znajduje się tam Wielkopolskie Centrum Onkologii i szpital przy ul. Długiej, doliczono 1200 miejsc parkingowych w Starym Browarze, co bardzo zawyża obraz ich dostępności w tym rejonie. Powstaje zatem pytanie, czy autorzy opracowania znają realia obszaru nad którym pracują? Czy zasięgnęli opinii mieszkańców i użytkowników? Czy naprawdę myślą, ze pacjenci w/w szpitali korzystają z parkingu w Starym Browarze? Niewątpliwym jest, że centra handlowe mają parkingi dedykowane przede wszystkim dla swoich klientów, a nie jako ogólnodostępne parkingi miejskie.

Wśród parkingów rekomendowanych do realizacji znalazł się parking modułowy na 132 miejsca na małej działce – w klinie pomiędzy ulicami Garbary i Piaskowej, w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu Krzyżanowskiego, objętym ochroną konserwatorską.

Nadmienić należy, że w prezentowanym opracowaniu nie znalazła się dyskutowana od dłuższego czasu lokalizacja parkingu wielopoziomowego w rejonie ulic Garbary, Marii Magdaleny, Cegielskiego, co wzbudziło duże zdziwienie wśród radnych Osiedla Stare Miasto, a tym bardziej, że Zastępca Prezydenta i jego urzędnicy nie potrafili przekazać informacji o tym zamierzeniu.

Podczas posiedzenia komisji nie można było dopytać o szczegóły i metodologię prowadzonych badań, gdyż osoba kierująca zespołem badawczym już nie jest pracownikiem firmy, której Miasto zleciło opracowanie. Sama analiza kosztowała ponad 117.000 zł. Rodzi się zatem pytanie, czy jest możliwość uzupełnienia dokumentu o pominięte dane i czy zostanie to uczynione w ramach reklamacji, czy też Miasto poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty. Co ciekawe przed posiedzeniem władze nie przekazały opracowania nawet radnym miejskim, pomimo tego, że przez wiele tygodni radni miejscy zwracali się do Prezydenta o ten dokument.

Kompleksowa analiza centrum miasta pod kątem budowy parkingów kubaturowych [WTiZ] pobierz PDF

Komentarz przygotowała radna Lidia Koralewska

Share

Zobacz również