Inwestycje na Starym Mieście. Propozycje Komisji Polityki Przestrzennej

Budżet Rady Osiedla Stare Miasto w 2023 wyniesie prawie 1,1 mln zł, z uwzględnieniem niemal 100.000zł z zadań, które jednostki miejskie przyjęły od Rady do realizacji w 2021 roku, ale nie wykonały. Podzielony jest na dwie części: inwestycyjną wartości łącznej niemal 900 tysięcy oraz działania kulturalne, społeczne w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. Komisja Polityki Przestrzennej w ramach swoich kompetencji przygotowała propozycje do budżetu przeznaczonego na inwestycje. Jako absolutny priorytet określono wszelkie formy służące zwiększaniu ilości i ochronie zieleni.

Poza własnymi środkami, o których mowa budżety remontowe chodników składają się również z pieniędzy pochodzących ze strefy płatnego parkowania w wysokości 1 mln zł. Do realizacji jeszcze w tym roku Rada Osiedla wskazała uchwałą remont ul.Za Bramką. Całościowe prace szacowane są na około 3 mln zł, a środki ze strefy parkowania mają stanowić uzupełnienie dla pieniędzy, którymi dysponuje ZDM do realizacji tego zadania.

Do projektu budżetu na 2023 rok Komisja zaproponowała następujące zadania, omawiając postulaty przekazane przez wszystkich radnych:

150 tys. zł radni planują przeznaczyć na pielęgnacje zieleni przyulicznej, bo środków na ten cel niestety brakuje. Prace mają uwzględniać bieżące utrzymanie, ale też odświeżenie zieleni przy skrzyżowaniu Półwiejskiej i Strzeleckiej

160 tys. zł już wcześniej zarezerwowano jako wkład własny Rady Osiedla w konkursie grantowym, do którego zgłoszono projekt modernizacji boisk przy szkole podstawowej nr 82. Do tych działań chyba nikogo nie trzeba przekonywać. W ramach budżetu 200 tys. zł przeznaczone jest na remonty w kolejnych 5 szkołach i przedszkolach.

Planowane jest przekazanie 50 tysięcy złotych na projekty zagospodarowania i zmiany układu dróg w celu wprowadzenia dodatkowej zieleni m.in. w wydzielonym pasie przy szkole nr 82, ul. Kopernika, Nowowiejskiego między Kościuszki a Działyńskich. Ponadto 100 tysięcy złotych zaproponowano przeznaczyć na realizację nowych nasadzeń w pasach drogowych, a 50 tysięcy na zieleń i elementy małej architektury w parkach i zieleńcach w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. 10 tysięcy zaproponowano na małą architekturę, w tym poidła dla ptaków i domki dla owadów w parkach.

W kontekście bezpieczeństwa radni postulują umieszczenie spowalniaczy, „poduszek berlińskich” bądź innych rozwiązań m.in., na ulicy Kazimierza Wielkiego, Grobli czy Garbarach. Zaplanowano tu 60 tys. zł.

W budżecie jest także kwota 80 tys. na instalacje artystyczne, rzeźbę plenerową umieszczona w przestrzeni miejskiej, z uwzględnieniem Placu Bernardyńskiego. Jest to jedno z zadań, których nie udało się zrealizować w 2021 roku, ale radni mają nadzieję, że tym razem determinacja miejskich urzędników będzie większa, bo inna jednostka zobowiązała się podjąć to zadanie.

Pozostałą kwotę radni chcieliby przeznaczyć na realizację tak potrzebnego oświetlenia na skwerze przy ul. Rybaki przy pomniku Smolenia. Jeśli jednak miejskie jednostki ponownie odmówią realizacji to środki te zostaną przeznaczone na realizację monitoringu przy skrzyżowaniu Działyńskich i Młyńskiej, ponieważ mieszkańcy wskazują na wzrost niebezpiecznych sytuacji w tym miejscu.

W posiedzeniu komisji w dniu 11 lipca 2022 udział wzięli radni: Tomasz Dworek, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Marcin Liminowicz, Jacek Maleszka (przewodniczący) Maria Stachowiak – Krzyżaniak, Wiesław Werner
Share

Zobacz również