Inwestycje 2018 – zapraszamy na posiedzenie Komisji Rady Osiedla

Zapraszamy na XXIII posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w czwartek 3 sierpnia o godz. 17:30.

Głównym celem spotkania będzie omówienie planowanych inwestycji z budżetu Rady Osiedla w 2018 roku oraz aktualnych spraw związanych z inwestycjami na ternie Osiedla.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Omówienie propozycji inwestycji do budżetu Rady Osiedla na 2018 rok
3. Omówienie aktualnego stanu zaawansowania prac nad inwestycjami ze szczególnym uwzględnieniem:
a. remont chodnika ul. Masztalarska
b. nowa organizacja ruchu na ul. Cichej i Spornej
c. ul. Rybaki
d. Ogród Jordanowski nr 1
4. Omówienie i wypracowanie stanowisk w sprawie nowych inwestycji kubaturowych na terenie osiedla
5. Omówienie innych spraw bieżących;
6. Wolne głosy i wnioski.

Planowana długość posiedzenia – około 1,5 – 2 godziny.

Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 

Share

Zobacz również