Budżet Starego Miasta na 2018 rok

Remonty szkół, doposażenie placów zabaw, spore inwestycje drogowe i staromiejskie granty to najważniejsze elementy budżetu Starego Miasta na 2018 rok, który przyjęła Rada Osiedla.

Dziś głównym problemem jest wyludniające się centrum Poznania. Podstawowym celem staromiejskiego samorządu w warstwie społecznej jest budowa dobrosąsiedzkich relacji, a w płaszczyźnie inwestycyjnej poprawa warunków życia mieszkańców.

Tym zadaniom zostały podporządkowane przyszłoroczne wydatki. A to całkiem spora kwota 1 282 805 zł, a razem ze środkami powierzonymi przez Miasto Poznań na edukację i drogi to łącznie prawie 1 mln 867 tys. zł – informuje Zbigniew Burkietowicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto.

Ponad 850 tys. zł do dyspozycji na Starym Mieście otrzymał Zarząd Dróg Miejskich. To ważna pozycja w budżecie, bo potrzeby remontowe chodników czy nasadzenia zieleni zgłaszane przez mieszkańców są bardzo duże.

W przyszłym roku wyremontowane zostaną mocno zniszczone chodniki m.in. na ulicy Solnej (po stronie południowej, od Kościuszki do Młyńskiej) i Alei Niepodległości (od Cichej w kierunku ul. Przepadek). W zależności od ostatecznej wyceny prac jest także szansa na kontynuację remontu alternatywnej drogi na dworzec przez ulicę Składową.

Część budżetu inwestycyjnego zarezerwowana jest także na nowe nasadzenie zieleni i małą architekturę. Konkretne lokalizację będzie można wskazać dopiero po uzgodnieniach z Zarządem Dróg Miejskich i Miejskim Konserwatorem Zabytków – informuje radny Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Rewitalizacji

Na liście koniecznych remontów chodników znalazły się ulice Libelta (wzdłuż budynków wojskowych), Ratajczaka oraz na północnym odcinku ul. Solnej przy Szkole Muzycznej. Na przeszkodzie stoją tu jednak względy własnościowe oraz planowane duże inwestycje miejskie.

Warto zaznaczy, że stan staromiejskich dróg i chodników poprawi się m.in. w wyniku rozpoczętej rewitalizacji Św. Marcina. Mamy nadzieje, że w ciągu kilku miesięcy rozpocznie się także remont ul. Rybaki. Dodatkowo władze zarezerwowały pieniądze na przebudowę ulic Taczaka i Garncarskiej – podkreśla Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla i miejski radny.

Jest również szansa, że dzięki środkom ze Strefy Płatnego Parkowania uda się rozpocząć naprawę chodników na ul. Królowej Jadwigi od ul. Karmelickiej do ul. Półwiejskiej oraz ul. Cichej.

Kolejną ważną inwestycją będzie dalsza modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1. Dzięki środkom z tegorocznego budżetu obywatelskiego możliwa będzie budowa 2 nowych boisk. Ale to tylko część kompleksowej modernizacji zaprojektowanej przez Hugona Kowalskiego. Doskonale przygotowany profesjonalny projekt zaangażowanego społecznie architekta nie uzyskał uznania radnych z innych osiedli w ramach konkursu grantów miejskich.

Ponad 380 tys. zł zaplanowano na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie placów zabaw. To spora kwota, ale wyzwaniem jest tu wyludniające się Stare Miasto.

Staramy się remontować i doposażać place zabaw, tak żeby rodziny wychowujące dzieci miały jak najbardziej przyjazne warunki – podkreśla Maria Sokolnicka Guzek, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta

Rada Osiedla planuje zarówno systematyczną modernizację budynków szkolnych jak i klas oraz toalet.

170 tys. przeznaczono na działania obywatelskie, w tym dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz aktywizację seniorów. Z tej puli 74 tys. radni przeznaczyli na Lokalne Inicjatywy Osiedlowe, czyli projekty kulturalne i społeczne proponowane i realizowane przez mieszkańców.

Staramy się jak największą kwotę przeznaczać na osiedlowy budżet obywatelski. W tym roku lokalne stowarzyszenia i aktywiści zorganizowali m.in. pokazy starego kina w Parku Stare Koryto, warsztaty fotografii dla dzieci, kawiarenkę senioralna, mityng lekkoatletyczny, zajęcia dla „Taty ze Starego”, a przechadzki z przewodnikiem przyciągały nawet 200 osób podczas jednego tylko spaceru. To bardzo udane przedsięwzięcia – podkreśla radny Tomasz Dworek

Liczymy na kolejne ciekawe propozycje, staramy się uprościć wszelkie formalności, tak by wspierać także bardzo lokalne, małe sąsiedzkie czy podwórkowe przedsięwzięcia – podkreśla.

foto: Po Poznaniu – spacer z przewodnikiem finansowany w ramach Staromiejskich Inicjatyw Osiedlowych [T. Dworek], Filip Kotewicz, Polonez kontra Urząd Marszałkowski, zdjęcie nagrodzone w konkursie Migawka Staromiejska

 

Share

Zobacz również