Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie skierowane do organizatorów letniego wypoczynku młodzieży z naszego osiedla.

Rada Osiedla Stare Miasto planuje dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Stare Miasto.

Wniosek o dofinansowanie mogą składać stowarzyszenia, fundacje, parafie, szkoły. Dokumenty przyjmowane są do 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Młyńskiej 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwę oraz dokładne dane adresowe organizatora, miejsce wypoczynku, listę uczestników z adresami, szczegółowy program, całkowity koszt oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnym zainteresowanym.

Share

Zobacz również