Droga Rowerowa Śródka – Al. Niepodległości – uwagi RO Stare Miasto

Rada Osiedla Stare Miasto pozytywnie ocenia plany budowy drogi rowerowej na trasie od Ronda Śródka do Kulasa i Al. Niepodległości, jest to jeden z ważniejszych dla rowerzystów odcinków miejskich (istotna część obwodnicy centrum), użytkowany już w tej chwili intensywnie – cześć rowerzystów korzysta obecnie z przejazdu ulicą, jednak spora grupa rowerzystów obawia się intensywnego ruchu samochodowego na ulicy Solnej i niezgodnie z przepisami porusza się chodnikiem.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż koncepcja nie uwzględnia ruchu rowerowego przez most Bolesława Chrobrego oraz most nad Cybiną, co stanowi duże niedopatrzenie, ponieważ błędem jest tworzenie dróg rowerowych bez ciągłości.

Ze względu na niebezpieczeństwo związane z przejazdem rowerem po wspomnianych powyżej mostach (z powodu dużego ruchu oraz kierowców nie przestrzegających ograniczenia prędkości) do czasu znalezienia innego rozwiązania, w celu zachowania spójności drogi rowerowej, powinien zostać warunkowo dopuszczony ruch rowerowy na chodniku na obu mostach.

Docelowym rozwiązaniem może być podwieszona kładka dla rowerzystów, jak np. pod mostem Łazienkowskim w Warszawie.

Projekt powinien uwzględniać również wjazd / zjazd na Wartostradę przy Cyplu przed mostem Bolesława Chrobrego (poruszając się od ulicy Szyperskiej w stronę Ronda Śródka) i z przeciwnego kierunku [ostry skręt]

Projekt organizacji ruchu skrętu – przejazdu ulicą Szyperską powinien uwzględniać preferencje dla ruchu rowerowego, ograniczając ruch samochodowy. Planowana przed laty droga rowerowa jest dziś parkingiem. Obowiązuje tu strefa ograniczonego ruchu jednak ulica traktowana jest jako skrót przez zakorkowane skrzyżowanie.

Zgadzamy się z uwagami mieszkańców, dotyczącymi przebiegu drogi rowerowej pod płotem Ogrodu Jordanowskiego – ze względu na popularność ogrodu warto w tym miejscu poprowadzić drogę rowerową bliżej ulicy, tak aby wychodzące z ogrodu dzieci nie wchodziły bezpośrednio na drogę rowerową, ewentualnie zabezpieczyć drogę na tym odcinku w inny sposób, np. ustawiając barierki lub dodatkowe oznaczenia.

Przy zjeździe z ulicy Działowej w kierunku ulicy Wolnica przy planowanej drodze rowerowej znajdują się ławki oraz elementy małej architektury. Należy upewnić się, iż ławki zostaną ustawione w taki sposób, aby można było bezpiecznie z nich korzystać.

Nie zgadzamy się na proponowane przesunięcie wjazdu i wyjazdu ze Szkoły Muzycznej z ul. Hejmowskiego na ul. Solną, popieramy opinie mieszkańców, którzy uważają, iż obecna lokalizacja wjazdu jest właściwa i nie ma potrzeby zmian. Wjazd i wyjazd od ulicy Hejmowskiego nie powoduje zagrożenia ani dla pieszych, ani dla rowerzystów. Rada Osiedla nie posiada informacji o niebezpiecznych zdarzeniach związanych z wjazdem od ulicy Hejmowskiego, w związku z tym zmiana, która doprowadzi do usunięcia miejsc postojowych oraz naszym zdaniem może pogorszyć bezpieczeństwo rowerzystów na nowej drodze rowerowej, nie jest uzasadniona.

Działania koordynują radni: Marcin Liminowicz, Agnieszka Hoffmann, Tomasz Dworek

Uwagi Rowerowego Poznania: https://rowerowypoznan.pl/rowerowa-trasa-solna-wyslij-glos-poparcia-w-ramach-konsultacji-spolecznych/

Koncepcja przygotowana przez ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/trwajace-koncepcja-budowy-drogi-rowerowej-pomiedzy-rondem-srodka-a-ul-kulasa

Share

Zobacz również