Św. Marcin – kolejne etapy rewitalizacji. Po spotkaniu

Czy podoba mi się nowy Św. Marcin Ależ oczywiście! I podoba się także poznaniakom: mieszkańcom, przedsiębiorcom i aktywistom. A spore zainteresowanie zmianami potwierdziły tłumy na spotkaniu w Punkcie Konsultacyjnym, zapowiadającym kolejne etapy rewitalizacji.

Tak dla rewitalizacji, ale warto nad kilkoma wypowiedziami się zastanowić. Przede wszystkim mam nadzieję, że tak jak dla Wrocławia przebudowa po powodzi była punktem założycielskim nowej idei miasta, tak dla Poznania będą zmiany w śródmieściu – w ramach Projektu Centrum.

Przedstawiono dziś dwa projekty, zmian: (1) na odcinku od Al. Niepodległości do Gwarnej i (2) od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego. Ogólne założenia zostaną przedstawione zapewne w informacji Urzędu Miasta, w tym tekście postaram się skupić na kilu ciekawych punktach w dyskusji.  Tu informacja o spotkaniu: http://www.poznan.pl/mim/info/news/dalsza-przebudowa-ul-sw-marcin,129535.html

Od Al. Niepodległości do Gwarnej.

Projektant mówił tu o czterech priorytetach: (1) poprawa ruchu samochodowego, (2) poprawa estetyki, (3) więcej zieleni, (4) poprawa infrastruktury transportowej, w kontekście kontynuacji prac rewitalizacyjnych.

Moje wątpliwości wzbudza tu pogodzenie poprawy ruchu samochodowego z wprowadzeniem na tym odcinku Strefy Tempo 30. Mamy tu m.in. dwa pasy ruchu po stronie południowej i w zasadzie ograniczony przejazd aut na zrewitalizowanym odcinku w stronę Ratajczaka. Uzasadnieniem wydaje się dojazd do nawrotki na wysokości Gwarnej – co jak tłumaczył jeden z mieszkańców, przy wielu jednokierunkowych ulicach pozwoli to na łatwiejsze poruszanie się po centrum.

Na fragmencie tym strefa piesza zostanie wykonana zgodnie z katalogiem chodników miejskich, dla fragmentu Ringu Stubena, jezdnia natomiast z asfaltu. Posadzonych zostanie 30 drzew: platanów i wiązów. Rosnące tu robinie zostaną wycięte. Postanie także trawnik a także nowy przystanek dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych – jak zrozumiałem dostępny w obu kierunkach – także w stronę Kaponiery.

Przed Zamkiem przewidziano „strefę czasowego zatrzymywania” dla autokarów. Poszerzony zostanie plac przed Centrum Kultury, istniejący murek zostanie przesunięty do linii zabudowy wytyczonej Collegium Historicum.

Zwróciłem tu uwagę, ze konkluzją warsztatów rewitalizacyjnych było utworzenie w tym miejscu dużego placu, który po usunięciu murku i nasadzeniu drzew przy południowej pierzei byłby większą przestrzenią od placu Kolegiackiego – dobrym miejscem na organizację imprez i wydarzeń przez CK Zamek. Miasto zaproponowało tu kompromisowe rozwiązanie. Na pewno cieszą drzewa!

Pojawiło się także pytanie, czy ten fragment ten nie powinien być jednak wykonany – nie w standardzie dla nawierzchni Ringu Stubena, a oddawanego obecnie odcinka, zwłaszcza, że geometryczne chodniki zastąpią istniejący bruk od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego.

Wyrażano także obiekcje, ale nie do samych geometrycznych elementów chodnika, a jakości materiałów. Pamiętać należy, że w wyniku problemów budżetowych obniżono standard nawierzchni Św. Marcina. Pytanie czy da się nowy chodnik porządnie wyczyścić.

Od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego.

Odcinek będzie wykonany w standardzie oddanego do użytku pierwszego fragmentu, szersze mają być chodniki, na których musi się znaleźć miejsce na słupy trakcji tramwajowej, do tej pory umocowanej na budynkach.

Kontynuowane będzie także oświetlenie. Alicja Wilak z RO Stare Miasto pytała o brak zieleni na tym fragmencie, która zwiększyłaby komfort przebywania na ulicy. Donice z zielenią nie są dobrym rozwiązaniem, ale uważam, że z jednej strony kompleksowe prace infrastrukturalne [stworzenie przestrzeni dla korzeni] i poszerzenie chodnika mogłoby pozwolić na zasadzenie kilku drzew.

Drzewa pojawią się natomiast przy Galerii MM. Społecznicy przywołali tu dawną koncepcję wyłączenie z ruchu fragmentu od Św. Marcina do ul. Podgórnej.

Chciałbym zwrócić także uwagę na dwa elementy: 1 – zagospodarowania zaplecza Alf kontrastującego z elegancką przestrzenią odnowionej ulicy i (2) pomysł powrotu neonów na odcinek od Ratajczaka do Al. Niepodległości – piszę o tym w poniższych linkach. Neony zresztą wzbudzały zainteresowanie przedsiębiorców. Pojawiło się pytanie do plastyka miejskiego o standard wykonania takich reklam.

Materiał WTK: https://wtk.pl/news/45311-samochody-wracaja-na-ul-sw-marcin-ale-niedlugo-kolejne-prace?src=panorama&srcindex=4&device=dt

CZYTAJ TAKŻE:


Share

Zobacz również