W Bramie może być ciekawie!

Galeria w Bramie to jeden z oddolnych pomysłów rewitalizacyjnych na Garbarach. W przejściu charakterystycznej kamienicy pod numerem 47 planowane jest utworzenie nie tylko przestrzeni wystawowej ale przede wszystkim miejsca integrującego mieszkańców.

Dziś sam budynek jak i przejście na podwórze są mocno zaniedbane, wymagające sporych prac remontowych. Dzięki wsparciu Centrum Inicjatyw Lokalnych Startownia Staromiejska udało się zdobyć środki na odnowienie ścian i sufitu, zakup i montaż szyldu na fasadzie kamienicy oraz modernizację oświetlenia.

Zaangażowane w remont oraz ekspozycje są osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pod adresem Garbary 47: Stowarzyszeniem Zrozumieć i Pomóc – Zielonym Centrum prowadzącym działania prozdrowotne m.in. przez atreterapię oraz Manufakturą Obrazów, pracownią i galerią fotografii, funkcjonującą w ramach Zaułku Rzemiosła.

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych wzięli na siebie w ramach działania pro publico bono inicjatorzy, a prowadzenie galerii i przygotowywanie kolejnych wystaw Marcin Muth z Manufaktury Obrazów.

Prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone w lipcu i pierwszych tygodniach sierpnia, a uruchomienie galerii jest przewidziane na koniec wakacji.

W galerii będą pokazywane zdjęcia dokumentujące życie Garbar i Starego Miasta oraz jego mieszkańców, wykonywane w ramach integracji społecznej przez okolicznych fotografów i fotoamatorów.

Pierwszy fotograficzny spacer z przewodnikiem organizowany przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 17:00. Wcześniej o 15.00 fotograf Marcin Muth wprowadzi uczestników w temat pierwszej planowanej wystawy oraz zarysuje kwestie techniczne i prawne, związane z fotografowaniem architektury i fotografii tzw. Ulicznej. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą aparatów bądź smartfonów.

Jak zapowiada Marcin Muth, nie ma terminu zakończenia projektu. Chcielibyśmy zaangażować jak największą grupę mieszkańców i sympatyków tego fyrtla w jego rewitalizację. Mamy także nadzieję na zdobywanie środków na różnego rodzaju wydarzenia, a pomysłów nam nie brakuje – mówi koordynator projektu.

Stworzenie ogólnodostępnej galerii fotografii umożliwi pasjonatom fotografowania pokazywanie swojego dorobku, związanego z historią, tradycją i współczesnością Garbar i Starego Miasta, mieszkańcom zaś i odwiedzającym da wejrzenie w charakter, historię i współczesność tej części Poznania. Jednocześnie powstanie Galerii w Bramie wpisze się w realizowany koncept rewitalizacji ulicy Garbary.

Dariusz Zych z Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, podkreśla, że istnienie galerii będzie miało za zadanie angażowanie okolicznych mieszkańców do współuczestnictwa w tworzeniu kolejnych wystaw, pokazywanie ich dorobku fotograficznego i dokumentalnego. To kolejna oryginalna inicjatywa pokazująca potencjał Garbar obok Zaułku Rzemiosła, unikatowej oferty rękodzieła.

Autorami pokazywanych zdjęć będą mieszkańcy Garbar i Starego Miasta, odbiorcami wystaw zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający tę część Poznania turyści.

Liczymy na sąsiedzką aktywność i wsparcie. Już dziś w tym fyrtlu działa kilkadziesiąt osób: mieszkańców, przedsiębiorców a także miejskich urzędników. Społeczne zaangażowanie pokazuje potrzebę szybkich zmian i oddolnej rewitalizacji zainicjowanej przez staromiejską Radę Osiedla podkreśla Tomasz Dworek

Share

Zobacz również