Co dalej z „Lustrami” ze Św. Marcina?

Ze Świętego Marcina zniknie instalacja prof. Jana Berdyszaka – „Obszary obrazów efemerycznych”, znana również jako „Lustra”. Konieczność przeniesienia artystycznej konstrukcji jest wynikiem wielu okoliczności związanych z realizacją kolejnego zakresu inwestycji Program Centrum, jak również z planami budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego przy ul. Skośnej – informuje w piśmie do Rady Starego Miasta Katarzyna Parysek – Kasprzyk zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

O zmianę lokalizacji rzeźby postuluje także pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami jak również Akademia Muzyczna w Poznaniu, ze względu na wystające elementy instalacji znajdującej się w pasie drogowym, które są realną przeszkodą i stanowią zagrożenie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Jak informuje Magistrat projekt nowego zagospodarowania tego fragmentu ul. św. Marcin był omawiany w ramach spotkań Zespołu ds. Programu Centrum, a uzgodnienia w tym zakresie były dokonywane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim, Fundacją „Vox Artis” będąca właścicielem rzeźby, a także synem zmarłego artysty – prof. Marcinem Berdyszakiem, który w obliczu przedstawionych powyżej okoliczności wyrazili zgodę na zmianę lokalizacji rzeźby.

Obecnie Miasta prowadzi ustalenia co do nowego umiejscowienia instalacji oddającego ideę i kontekst twórcy.

Rzeźba Jana Berdyszaka pojawiła się w miejskiej przestrzeni w 2009 roku i od tego momentu jest nierozłącznym elementem żyjącego miasta.

Rzeźba w zamierzeniu twórcy miała unaoczniać przechodniom krótkotrwałość i przemijalność miejskich obrazów – tego, co na co dzień mija każdy obywatel wielkiego miasta w swoim dynamicznym ruchu.

Lokalizacja instalacji „Obszar obrazów efemerycznych”, znanej również jako „Lustra” wynikała z wyboru artysty. Rzeźba przestrzenna nie jest jak pomnik, który jest możliwy do zmiany lokalizacji.

Jest to dzieło sztuki zrobione dla danej przestrzeni i dla danego miejsca. Idea dzieła in situ. Dziś rzeźba doskonale wpisuje się w sąsiedztwo i wchodzi w relację z nowym obszarem architektury, nowoczesnym budynkiem „Bałtyku”.

Działania koordynuje radna Magdalena Ignaszak, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Starego Miasta.

fot. Tomasz Dworek

Share

Zobacz również