Deweloper przy Solnej zawłaszcza tereny zielone?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Solnej jest wyjątkowo korzystny dla dewelopera. Tak ostateczny dokument podsumowała też Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna. Inwestor deklarował takie usytuowanie budynków, że oszczędzone zostaną drzewa z dawnego parku klasztornego sprzedanego przez zakon kościoła katolickiego. Okazało się, że pozostaną tylko największe okazy, reszta drzew poszła pod topór! Rada Osiedla obawiała się degradacji zielonego skweru i tak się niestety dzieje.

Opinia MKUA: Projekt planu jest wyłącznie zapisem wytycznych dewelopera, planującego realizację osiedla na terenie MW/U, nie wykorzystuje potencjału sąsiadujących terenów, a nawet wprowadza w stosunku do nich niekorzystne ustalenia. Zapisy planu dotyczące terenu MW/U (linie zabudowy) nie tworzą podstaw dla kształtowania terenów zieleni oraz przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami.

W piśmie z dnia 16 maja 2022 Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje iż nie wynajmuje/ nie wydzierżawia spółce OKRE (adres inwestycji Solna 6) żadnej nieruchomości miejskiej. Tut. Wydział w związku z Państwa negatywną opinią wydaną w uchwale nr XXXI/350/III/2022 oraz negatywną opinią Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP odmówił powyższej spółce wynajęcia nieruchomości na cel: zaplecze budowy.

Tymczasem firmy działające na rzecz dewelopera zrobiły sobie na skwerze parking i zaplecze.

Zapytaliśmy pytanie miejskim służbom o obecny status gruntów publicznych i zakres zajęcia terenów miejskich w sąsiedztwie deweloperskiej inwestycji. Załączona do korespondencji dokumentacja zdjęciowa wskazuje na usytuowanie na przestrzeni biologicznie czynnej parkingu a także degradacje terenów zielonych. Uprzejmie prosimy o weryfikacje stanu zajęcia przestrzeni publicznej zgodnie z umową i stanu ochrony istniejącej roślinności.

Share

Zobacz również