Zielono mi! Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży!

Rada Osiedla zaprasza na cykliczny konkurs fotograficzny. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Zielono mi na Starym Mieście”. Zadanie polega na wykonaniu zdjęcia lub cyklu z tematem zieleni! Na prace czekamy do 30 września, nagrodami są m.in., warsztaty fotograficzne.

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Osiedla Stare Miasto lub uczęszczających do szkół podstawowych i średnich na terenie Osiedla, Jego celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na dostrzeganie zieleni na Starym Mieście, nieznanych miejsc, zmian zachodzących w przestrzeni osiedla oraz propagowanie sztuki fotograficznej.

Zależy nam aby fotografie przedstawiały naturalne tereny (parki, skwery, klomby) oraz fragmenty miasta z zielonymi akcentami (zielone ściany budynków, wyjątkowe drzewo, krzew itp.), ujęte w oryginalny i niebanalny sposób- informuje Alicja Wilak, przewodnicząca zarządu Osiedla.

Wymogiem jest, by zdjęcia powstały w 2020 r. na obszarze Osiedla Stare Miasto. Każde zdjęcie powinno zawierać lokalizację, w której zostało wykonane. W kadrze nie mogą znaleźć się osoby oraz pojazdy mechaniczne (samochody, autobusy, ciężarówki, motocykle oraz tramwaje, na których widoczne są numery rejestracyjne czy logo firm)

Jury oceniać będzie oryginalność ujęć fotograficznych, wrażliwość i artystyczne podejście autora, poprawność kompozycyjną, rozpoznawalność sfotografowanych zdjęć lub prawidłowy ich opis.

Nagrodami, dla 20 najlepszych uczestników są warsztaty fotograficzne. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki niespodzianki.

Prace konkursowe można przesyłać do 30 września 2020 r. na adres rosm@ckzamek.pl w formacie obrazów dobrej jakości *.jpg, *.png, *bmp, *.tif lub *.pdf.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 12 października 2020 r. na stronie Rady Osiedla Stare Miasto.

Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania podsumowującego konkurs „Zielono mi na Starym Mieście”, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej. O miejscu i dacie wręczenia nagród i Dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu Organizatorzy poinformują drogą elektroniczną.

Karta zgłoszenia i szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie: www.staremiasto.poznan.pl

Share

Zobacz również