Zarząd Osiedla – grudzień 2017. Główne tematy

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie  Zarządu Osiedla Stare Miasto podczas którego poruszono problemy zgłoszone przez mieszkańców i tematy wynikające z bieżącego funkcjonowania Osiedla.

Główne tematy:

Pismo – prośba dyrekcji Przedszkola nr 74 w sprawie wsparcia finansowego (chodzi o kwotę 2080 zł na zakup stolików dla przedszkolaków). Zaproponowano rozwiązanie finansowania zakupu wraz z prowadzeniem warsztatów ze środków powierzonych.

Pismo – Palarni Kawy Astra dotyczące akceptacji Rady Osiedla na postawienie pawilonu handlowego na Starym Mieście [odpowiedź przygotuje radny T. Dworek]

Dyskusja o projektach rewitalizacji terenów dawnej Osady Św. Gotarda. Z powodu braku obecności radnych zaangażowanych w projekt [A. Rataj, M. Kondella] Zarząd nie podjął żadnych rekomendacji, dyskusja powinna się odbyć podczas najbliższej styczniowej sesji. Wątpliwości dotyczyły m.in. muralu, ewentualnie zielonej, żywej ściany, nadbudowy zabytku, organizacji targowiska w tym rejonie.

Rekomendacja dla Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski, w zakresie realizacji zajęć dla członków Klubu Seniora 82 – przygotuje radna Mirosława Halilović

Zarząd pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Stowarzyszenia Lepszy Poznań za działania Staromiejskich Inicjatywy Lokalnych, organizację Targów Różności


————————————————————————————————————————————–

Radny Tomasz Dworek poinformował o zmianach komunikacyjnych na osiedlu Szyperska – Piaskowa, polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa [budowa progów zwalniających oraz utworzenie Strefy 30. Wskazał także na poważny problem, Zarząd Dróg Miejskich / Miejski Inżynier Ruchu – zamierzają zlikwidować kilkanaście miejsc parkingowych na ślepej ulicy Piaskowej, tłumacząc to względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Radny Dworek poprosi Straż Pożarną o audyt pożarowy a także wstrzymanie wprowadzania nowych rozwiązań i karania kierowców przez Straż Miejską do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

Cafe Świetlica poprosiła ROSM o rekomendację swoich działań – Zarząd pozytywnie odnosi się do tej prośby. Rekomendację przygotuje Radna N. Chojara.

Radni zajęli się zgłoszeniami dotyczącymi narzucenia zmiany nazwy ul. 23 Lutego. Wbrew woli mieszkańców, bez żadnych konsultacji społecznych Wojewoda zmienia nazwę ulicy. Zarząd przygotuje opinię w tej sprawie, jeżeli zmiana musi nastąpić, nowa nazwa ulicy powinna być historyczną i ciągle funkcjonującą w świadomości – ul. Pocztową. [Radna M. Sokolnicka – Guzek poprzez Wydział Wspierania Jednostek skieruje pismo do Wojewody oraz jako list otwarty]

Obecne na posiedzeniu Zarządu radne A. Wilak oraz M. Osińska wyraziły swoją opinię o złym rozplanowaniu mieszkań treningowych. Umieszczenie takich terapeutycznych lokali w jednym budynku może nie przynieść spodziewanych efektów socjoterapeutycznych i integracyjnych.

Radna A. Wilak poinformowała, że prezes ZKZL zobowiązał się do przyjrzenia się sprawie oraz zwróci uwagę na ten fakt przy kolejnych lokalizacjach mieszkań treningowych. Dużym błędem jest także sąsiedztwo mieszkań socjalnych z lokatorami sprawiającymi udokumentowane problemy.

Radna M. Sokolnicka-Guzek uczestniczyła w spotkaniu z ZDM, MIR i PIM ws. organizacji ruchu na skrzyżowaniu Pl. Wolności/Ratajczaka/27 Grudnia/3 Maja i apelowała zmianę dążącą do wprowadzenia systemu, który i tak będzie tu obowiązywał w ramach projektu CENTRUM. Notatka ze  spotkania – organizacja ruchu na Ratajczaka [12.2017]

Radne A. Wilak i M. Osińska uczestniczyły w spotkaniu z prezydentem Jędrzejem Solarskim w sprawie utworzenia na terenie Miasta Poznania łaźni dla bezdomnych. Prezydent potwierdził zagwarantowanie środków finansowych na ten cel.


———————————————————————————————————————————-

Omówienie spotkanie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Starówka – przy ul. Wielkiej z ZKZL, ROSM oraz autorami koncepcji utworzenia nowej OdNowy [kultowy klub mieścił się w pomieszczeniach Starówki] – projektu zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego [projekt nie uzyskał wystarczającego poparcia]. Radni wspierają wszelkie działania na rzecz seniorów, ale mają też wątpliwości co do dedykowania przedsięwzięcia dla ograniczonej grupy osób [projekt poznański, nie staromiejski]

Radny T. Dworek skieruje pismo do Straży Pożarnej w zakresie problemów wjazdu jednostek gaśniczych m.in. na ul. Wrocławska i Aleje Niepodległości

Radni dyskutowali o problemach z inwestycją deweloperską przy ul. Mostowej / Dowbora Muśnickiego w zakresie zajęcia pasa drogowego i komunikacji. Pismo z prośbą o wyjaśnienia przygotuje radny T. Dworek [do Wydziału Urbanistyki i Architektury i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego]

—————————————————————————————————————————————

 

Share

Zobacz również