XLIX Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy

Zapraszamy na XLIX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się 27 lipca 2023 roku o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady,
 6. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2024 r.,
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2024 r.,
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2024 r.,
 9. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania,
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie szeregu działań mających wpływ na komfort życia mieszkańców, a także zapewniających ład przestrzenny w rejonie rzeki Warty po stronie Osiedla Stare Miasto oraz ulicy Grobla,
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie nazwania skweru imieniem Kaspra Goskiego,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego lokalu BARWY przy ul. Ewangelickiej 1,
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nazwy zespołów przystankowych w ciągu ulic 27 Grudnia i Franciszka Ratajczaka,
 14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 15. Wolne głosy i wnioski,
 16. Zamknięcie sesji.

fot. KontenerArt, Tomasz Dworek

Share

Zobacz również