Przebudowa Taczaka i Garncarskiej – zaproszenie na spotkanie

W imieniu Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zapraszamy na spotkanie dotyczące przebudowy ulicy Taczaka i Garncarskiej, które odbędzie się w najbliższy czwartek 25 maja o godzinie 17:00 w auli Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

W spotkaniu uczestniczył będzie zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

Celem działań rewitalizacyjnych jest zachowanie mieszkalno-gospodarczego charakteru ulicy Taczaka. Ważne jest uporządkowanie i ujednolicenie przestrzeni.

Nowa ulica Taczaka ma zyskać więcej zieleni i miejsc przeznaczonych dla użytku mieszkańców (np. nowe ławki, stojaki rowerowe). Mają się tam pojawić również kawiarniane ogródki. Zmieniona zostanie nawierzchnia ulicy oraz miejsca przeznaczone na parking.

Podobne zmiany mają zostać wprowadzone również na ul. Garncarskiej. Podczas konsutacji mieszkańcy sprzeciwili się jednak powstaniu tam miejsc, które zachęcałyby do odpoczynku (np. ławki lub stoliki do gry w szachy).

Informacje o projekcie i przeprowadzonych konsultacjach: http://www.poznań.pl/mim/s8a/projekt-taczaka,p,1025,32650.html

Share

Zobacz również