Posiedzenie Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej

Posiedzenie odbędzie się we środę 17 sierpnia 2011 roku o godz. 17:30 w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta przy ul. Kazimierza Wielkiego 17.


Porządek obrad:
– rewaloryzacja Parku nad Wartą (parku między Mostem Królowej Jadwigi i Mostem Świętego Rocha),
– projekt przejścia z ulicy Kazimierza Wielkiego do Parku nad Wartą,
– rewaloryzacja Skweru Królowej Jadwigi – aktualny stan prac,
– propozycja dokończenia modernizacji zieleńca im. Ignacego Łukasiewicza i placu zabaw przy ulicy Za Groblą,
– miejsca na Starym Mieście pod przyszłe parki lub skwery zieleni,
– wolne głosy i wnioski.

Planowany czas trwania posiedzenia: 1,5 godziny.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostają również:
– mieszkańcy budynków znajdujących się w pobliżu miejsc, o których będziemy rozmawiać,
– Radni Miasta Poznania,
– przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej,
– przedstawiciele Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
– zarządcy nieruchomości znajdujących się w pobliżu miejsc, o których będziemy rozmawiać,
– przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Share