IV posiedzenie Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 9 sierpnia 2011 roku o godz. 17:30 w budynku Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy ul. Młyńskiej 11.

Propozycja porządku obrad:
– ustalenie planu pracy Komisji,
– ustalenie harmonogramu spotkań i działań Komisji,
– propozycje do planu finansowego Osiedla na 2012 rok,
– Strefa Kibica na Placu Wolności – aktualny stan sprawy,
– wolne głosy i wnioski.

Share