Czyste słupy – zapraszamy do udziału w akcji

W sobotę, 18 czerwca, po raz kolejny oczyścimy słupy trakcyjne z nielegalnych i szpecących plakatów. Ponownie spotkamy się w centrum, gdzie plakaciarze działają najczęściej – tym razem będziemy oczyszczać słupy przy ul. Podgórnej. Kampania „Czyste słupy” to element działań zmierzających do poprawy wizerunku i przywrócenia porządku w Poznaniu.

Nie naklejam, materiały UMPKampania „Czyste słupy”, mająca uświadamiać, że reklamy na miejskiej infrastrukturze są nielegalne, a ich usuwanie sporo kosztuje, została zainicjowana przez Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki i spółki w ubiegłym roku.

Wielkie porządki rozpoczęto na pl. Wolności – oczyszczone zostały także słupy przy ul. 27 Grudnia i Fredry. Poznaniacy – aby upiększyć fragment miasta – poświęcili swój wolny czas i wspólnie zdzierali plakaty i myli słupy. Jeszcze raz za to dziękujemy!

Następnie słupy zostały pomalowane, umieszczono na nich naklejki przypominające o zakazie plakatowania. Mimo drobnych incydentów, słupy przy pl. Wolności, ul. 27 Grudnia i Fredry są czyste do dziś.

Choć wandale omijają odnowioną infrastrukturę, nadal niszczą słupy w innych częściach miasta. Od początku kampanii „Czyste słupy” pracownicy Straży Miejskiej, którzy obserwują obraz z kamer monitoringu miejskiego ujawnili 130 przypadków nielegalnego plakatowania oraz malowania farbami tzw. tagów. Dzięki ich działaniom ukarano 142 osoby, w 4 przypadkach sprawy skierowano do Sądu.

Chcąc, aby jak największa część Poznania została pozbawiona szpecących i nielegalnych reklam, w tym roku ponawiamy akcję „Czyste słupy”. Tym razem oczyszczone zostaną słupy trakcyjne przy ulicy Podgórnej (od ul. za Bramką do Al. Marcinkowskiego), a także przy fragmencie Al. Marcinkowskiego i Strzeleckiej – w sumie ponad 70 słupów. Tam nielegalne plakaty pojawiają się najczęściej.

Czyste Słupy - fot. UMPZapraszamy do udziału wszystkich, którym wygląd miasta nie jest obojętny. Spotkamy się w sobotę, 18 czerwca, o godz. 10.00 przy zbiegu ulic Podgórnej i Wrocławskiej.

Powstanie tam punkt informacyjny, w którym na poznaniaków czekać będą pracownicy miejskich jednostek. Pracownicy MPK, ZTM i ZDM zorganizują grupy, wskażą słup do czyszczenia, udostępnią szczotki, szpachle, wodę, a wreszcie – pomogą w czyszczeniu słupów. Akcja planowana jest w godzinach od 10.00 do 12.00.

Po oczyszczeniu słupy zostaną pomalowane oraz pojawią się na nich naklejki informujące o zakazie naklejania. Rejon zostanie objęty szczególnym monitoringiem, straż miejska – jak do tej pory – będzie nagłaśniać przypadki niszczenia infrastruktury miejskiej.

Podgórna - oklejone słupy, fot. UMP

fot: materiały ZTM, Urzędu Miasta Poznania, Piotr Rychter, lepszypoznan.pl

Share

Zobacz również