Budżet Obywatelski – zapraszamy do informacyjnej kawiarenki!

W tym roku już po raz siódmy w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) wspólnie będziemy decydować o tym na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego. Władze starają się, by procedury były jak najprostsze, a staromiejscy radni chcą podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zrealizowanych projektów.

Propozycje projektów do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Poznania. Projekty do PBO można składać od 7 maja do 4 czerwca.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu każdy poznaniak ma szansę podejmować decyzje o rozwoju miasta, realizować swoje pomysły i realnie zmieniać swoje fyrtle. To także szansa na wprowadzanie w życie idei zrównoważonego rozwoju. Budżet obywatelski to również sposób na to, by zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy w naszym mieście.

Przed nami rekordowy budżet obywatelski pod względem puli środków przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów. Decyzją Prezydenta Miasta kwota PBO wzrosła do 20 mln zł.

Jak należy przygotować wniosek, jakie są procedury będzie można dowiedzieć się podczas Kawiarenki Obywatelskiej

Celem spotkania swobodna rozmowa z ekspertami i praktykami na temat budżetu, zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Kawiarenkę Obywatelską w środę 16 maja o godzinie 18:00 do Biura projektu „Program Centrum – Nowy Święty Marcin” przy ul. Św. Marcin 57.

W spotkaniu przy kawie uczestniczyć będą eksperci i praktycy z Urzędu Miasta Dagmara Woźniak i Michalina Rachelska- Gwóźdź oraz Rady Osiedla Stare Miasto – Maria Sokolnicka Guzek i Krzysztof Sroczyński. Będzie też kawa i słodkie!

Projekt koordynuje  Organizator społeczności lokalnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu – Filia Stare Miasto

Strona internetowa budżetu obywatelskiego: https://pbo2018.um.poznan.pl/

Share

Zobacz również