Co dalej z Bernardynami? Zapraszamy na spotkanie.

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na spotkanie dotyczące obecnej sytuacji i planowanych zmian w obrębie placu Bernardyńskiego.

Mieszkańcy, użytkownicy oraz przedsiębiorcy prowadzący tam działalność, a także osoby zaangażowanie w rewitalizację i poprawę estetyki Poznania, z niepokojem obserwują istniejącą sytuację, w tym brak działań rewaloryzacyjnych lub modernizacyjnych, degradację przestrzeni, problemy komunikacyjne.

Wierzymy, ze dzięki wspólnej dyskusji możemy wypracować koncepcję zmian, zarówno tych długoterminowych (nad którymi Miasto już pracuje), jak i doraźnych, mających na celu poprawę obecnej sytuacji, bez angażowania dużych środków – mówi radna Lidia Koralewska

Spotkanie to stanowi kontynuację dyskusji podejmowanych w ostatnich latach przez lokalną społeczność i przez władze na temat sytuacji na placu Bernardyńskim. Miejsce to jest również połączone z ciągiem komunikacyjnym ulicy Garbary, która również wymaga intensywnych działań rewitalizacyjnych, zgodnie z debatą rozpoczętą już w strukturach Poznania z inicjatywy Rady Osiedla Stare Miasto.

Z inicjatywy radnego Andrzeja Rataja i Rady Osiedla Stare Miasto w budżecie Miasta Poznania na 2018 rok przeznaczona została kwota 100.000 zł na prace studialne dotyczące rewaloryzacji placu Bernardyńskiego. Liczymy zatem, że kwota ta pozwoliła na podjęcie konkretnych działań zmierzających do zmian w tym wyjątkowym miejscu naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godz. 17.00. Rozpoczniemy je krótkim spacerem po płycie placu Bernardyńskiego (spotkanie przy przystanku autobusowym), po czym przejdziemy do sali w pobliskim Liceum Św. Marii Magdaleny. Przewidywany czas spotkania to ok. 1,5 godz.

 

Share

Zobacz również