Będzie parking przy Bernardynach?

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji złożyło wniosek dotyczący wszczęciu postępowania administracyjnego związany z budową budynku usługowego – publicznego obiektu ochrony zdrowia przy ul. Marii Magdaleny 5.

Wniosek dotyczy tylko fragmentu wolnej przestrzeni przy ul. Marii Magdaleny [działki nr 3/13, 6/4]. W sąsiedztwie planowany jest parking wielopoziomowy, inwestycja potrzebna z punktu widzenia pacjentów pobliskich szpitali i mieszkańców Starego Miasta.

Radny Tomasz Dworek skierował pismo z pytaniem o bieżące informacje dotyczące realizacji inwestycji parkingowej. Wcześniej o stanie rozmów z podmiotami zainteresowanych przedsięwzięciem Rada Osiedla Stare Miasto poinformowana była podczas spotkania z prezydentem Maciejem Wudarskim w czerwcu 2018 roku.

To dobra wiadomość. Przy skrzyżowaniu ulic Garbary i Marii Magdaleny powstać ma Ośrodek Protonoterapii wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym wielopoziomowym parkingiem. Do rozpoczęcia realizacji potrzeba jeszcze kilku decyzji.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycje [spółka Miasta Poznania] zgłosiło ten projekt do listy strategicznych dla Wielkopolski w planowaniu na lata 2020 – 2027, przygotowuje także zgłoszenie do budżetu Miasta Poznania 2020 oraz wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024. Konieczne teraz poparcie radnych!

Miasto słusznie w mojej opinii zrezygnowało z parkingu pod Placem Bernardyńskim, obok jest przy ul. Za Bramką, problemem były tu także kwestie archeologiczne. Chociaż, to mogła by być ciekawostka, pracownicy Szpitala przy Długiej mówią o podziemnych korytarzach pomiędzy kościołem Bernardynów a klasztorem Sióstr Bernardynek. Możliwość taką zakładał także prof. Jacek Wiesiołowski.

Natomiast planowany parking powinien służyć wspólnie pacjentom Centrum Onkologii oraz mieszkańcom, stad też konieczne finansowanie projektu z różnych źródeł, miejskich i samorządowych [opieka zdrowotna podlega Marszałkowi Województwa]

W działania zaangażowani są radni: Lidia Koralewska, Andrzej Rataj, Jacek Maleszka, Wiesław Werner, Tomasz Dworek

———————-

——————–

 

a to ciekawy tekst z 2010 roku: https://poznan.naszemiasto.pl/inwestycje-franciszkanie-przeciw-parkingowi-na-placu/ar/c4-568960

Share

Zobacz również