O bezpieczeństwie i porządku – zapraszamy na posiedzenie komisji

Przypominamy o IV posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016,  godz. 17:30 w Siedzibie Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Dyskusja na temat wyłudzających pieniędzy za miejsce do parkowania (Pl Kolegiacki pod okiem SM i inne miejsca wokół Starego Rynku)
3. Sprawa „mafii taksówkowej” na ul. Szkolnej i zawłaszczenia ogólnodostępnego postoju TAXI oraz blokowania przez taksówki w nocy miejsc parkingowych po lewej stronie ulicy Szkolnej.
4. Sprawa wywozu samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
5. Sprawa parkingu Za Bramką. Kto i na jakich warunkach będzie tam parkował ( czy będzie to także parking dla mieszkańców? W jakich cenach? Komercyjnych?
6. Nocne patrole osiedlowe monitorujące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na Starym Mieście – ustalenia,
7. Ulica Wrocławska po remoncie – ustalenia odnośnie dalszych działań,
8. Ogródki gastronomiczne w rejonie Starego Rynku (nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania, działalność Estrady Poznańskiej i ZDM) – potrzeba nadzoru i weryfikacji oraz ustalenia odnośnie dalszych działań,
9. Samowolne wystawienia stolików, krzeseł, potykaczy i innych obiektów na Starym Mieście – potrzeba nadzoru i weryfikacji oraz ustalenia odnośnie dalszych działań,
10. Podsumowanie spotkań w ramach programu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec za okres kwiecień 2015 – marzec 2016 oraz ustalenia odnośnie dalszych działań,
11. Podsumowanie działalności Straży Miejskiej i Policji w 2015 roku, podsumowanie relacji z policjantami dzielnicowymi i strażnikami osiedlowymi oraz ustalenia odnośnie dalszych działań,
12. Wniosek Komendy Miejskiej Policji o dofinansowanie działalności i nabycia radiowozu – ustalenia odnośnie dalszych działań,
13. Współpraca ze Strażą Pożarną – ustalenia odnośnie dalszych działań,
14. Pochylnia na nabrzeżu Warty do wyciągania lub wodowania mniejszych jednostek pływających (slip) – propozycja uchwały ROSM. 6. Wolne głosy i wnioski.
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamkniecie posiedzenia.

Share

Zobacz również