Hulajnogi! Do końca lipca ma być porządek?

Ponad rok temu w czerwcu 2022 roku staromiejscy radni zwrócili się w uchwale do prezydenta miasta o uporządkowanie sytuacji związanej z hulajnogami. W związku z planowaną wtedy likwidacją systemu roweru miejskiego radni zaproponowali utworzenie m.in., w punktach stacji rowerowych miejsc pozostawiania hulajnóg.

„Rozwiązanie takie praktykowane jest w wielu miastach, gdzie porządkuje chaos związany z pozostawianiem pojazdów na chodnikach i w innych miejscach utrudniających poruszanie się pieszych. Rada wskazuje także, że pozostawiane w dowolnych miejscach hulajnogi są nie tylko utrudnieniem dla pieszych, ale stanowią zagrożenie dla osób z niepełnosprawnościami”

Przykład z Krakowa: https://www.krakow.pl/aktualnosci/271234,26,komunikat,uzytkowniku_hulajnog__parkuj_odpowiedzialnie__jedz_bezpiecznie_.htm

W uchwale radni proponowali także zwiększenie liczny stojaków rowerowych w centrum.

W odpowiedzi ZDM z 17 kwietnia czytamy m.in., że stojaki rowerowe zostaną zdemontowane do 31 lipca.

Demontaż części stojaków został celowo opóźniony w związku z przygotowaniem projektów zagospodarowania terenu w miejscach wybranych stacji. W niektórych lokalizacjach zostaną utworzone miejsca parkingowe. Działanie to wymaga jednak przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu zmiany organizacji ruchu. Część stacji zostanie również przekształcona w punkty mobilności i parkingi rowerowe (nieoznakowane). Łącznie powstanie ich 170 (w różnych częściach miasta). Będzie tam można zostawić przede wszystkim hulajnogę, ale też rower. Zostawiający hulajnogi w śródmieściu, na obszarze objętym strefą płatnego parkowania, będą zobowiązani do korzystania wyłącznie z tych punktów.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego w zakresie oznaczeń stacji mikromobilności Hop&go. W maju br. planowane jest ogłoszenie przetargu, a jego rozstrzygnięcie i przystąpienie do realizacji prac wstępnie planowane jest na czerwiec/lipiec br.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przedmiotowe punkty mają zostać wyznaczone w czasie wakacji. Następnie przez miesiąc będą działać jako miejsca sugerowane do zaparkowania. Po tym okresie (najprawdopodobniej we wrześniu br.), parkowanie w tych lokalizacjach będzie już obowiązkowe (w obszarze pokrywającym się ze strefą płatnego parkowania). Jednocześnie ZDM wyjaśnia, że w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego zrealizowano m.in. inwentaryzację wszystkich stacji PRM, opracowano testowe oznakowanie punktu Hop&go zlokalizowanego przy ul. Wilczak, opracowano projekty graficzne oznakowania, wskazano lokalizacje punktów mobilności oraz określono ich parametry techniczne i wykonawcze (wymiary, wysokości, sposoby mocowania).

Komentarz:

W materiale wideo na epoznaniu Facet się wkurzył na walające się gdzie popadnie hulajnogi i wkładał je do kontenera na gruz. Szczerze mówiąc nie dziwię się mu, choć nie popieram samowoli, bo „aresztowaniem” środków transportu zajmujących przestrzeń publiczną powinny zająć się miejskie służby. Tak się dzieje m.in., w Krakowie.

https://www.krakow.pl/aktualnosci/271234,26,komunikat,uzytkowniku_hulajnog__parkuj_odpowiedzialnie__jedz_bezpiecznie_.html

Spodziewając się różnego rodzaju komentarzy: hulajnogi są komercyjną usługą jak każda inna, skoro właściciele knajp płacą za wystawienie potykacza, co ma przede wszystkim walor nie finansowy a porządkujący przestrzeń nie widzę powodu dla którego bogaci operatorzy nie mieliby podlegać podobnym regulacjom. Tym wszystkim którzy mówią, że to zaprzeczenie idei wolności i mobilności, życzę dużo zdrowia i mam nadzieje, że jako seniorzy nie będziecie musieli zmagać się z obchodzeniem zawalidrogi. W każdym razie, według zapewnień władz do końca lipca ma być porzundek!

Share

Zobacz również