ZDM – plany remontowe na 2022

Rozpoczęły się prace remontowe chodnika na ul. Grobla. To główne zadanie Zarządu Dróg Miejskich w tym roku. W planach jest kontynuacja działań na Grobli a także projekty na Chwaliszewie, Cichej i Pułaskiego.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na dwóch odcinkach. Po północnej stronie ulicy od ul. Łaziennej do ul. Wierzbowej, a po południowej na części od ul. Mostowej do ul. Wierzbowej. W miejsce zniszczonych już i bardzo różnorodnych kostek, płytek betonowych zostaną ułożone nowe płyty kamienne, podobne do tych z ul. Mostowej. Dzięki temu nie tylko znacznie poprawi się komfort chodzenia, ale także zyska estetyka okolicy. Warto dodać, że ul. Grobla porusza się coraz więcej osób. To właśnie tędy prowadzi droga z nadwarciańskich terenów rekreacyjnych na Stary Rynek.

Remont ma kosztować 650 tysięcy złotych, a środki pochodzą z wpływów ze strefy parkowania. Prace mają zakończyć się wiosną.

Wyremontowany zostanie fragment, gdzie nie będzie działań związanych z przesunięciem parkowania z chodnika na jezdnię a tym samym zmniejszeniem liczby miejsc postojowych. Tu rada przeprowadzać będzie dalsze konsultacje.

Problematyczne jest rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Cichej. Obecnie prowadzona jest tam inwestycja deweloperska z udziałem ciężkiego sprzętu, co może mieć wpływ na zniszczenie wyremontowanych chodników. Konieczne jest także uzgodnienie zakresu prac przy wjeździe na parking centrum sportu. Konieczne jest tu także wprowadzenie nowej organizacji ruchu i uwolnienie chodnika dla pieszych.

Warto tu podjąć rozmowy zarówno z deweloperem jak i właścicielami / najemcami działek przy stadionie odnośnie zakresu robót i ich współfinansowania.

ZDM sugeruje także odstąpienie od prac na fragmencie ulicy Puławskiego, gdzie konieczna jest nowa organizacja ruchu, usunięcie aut z remontowanych chodników.

Natomiast warto zastanowić się nad remontem chodników na Chwaliszewie, głównym trakcie. Musimy pamiętać o problemie wynikającym z konieczności zachowania historycznych nawierzchni, także na Tylnym Chwaliszewie czy Czartorii.

Jest szansa na szybki remont chodnika w tym fyrtlu. Podczas spotkania z mieszkańcami pojawił się wniosek o zmianę sposobu parkowania [bez umniejszania miejsc] i dodatkowych nasadzeń drzew. Projekt organizacji ruchu będzie przygotowany w tym roku.

Share