Zapraszamy na VI Sesję

Zapraszamy na VI sesji Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 26 września 2019 roku o godz. 17:30, w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, przy Placu Kolegiackim.

Porządek obrad VI sesji Rady Osiedla Stare Miasto

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie opinii i uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park im. J.H. Dąbrowskiego”,
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Mobilnego Punktu do głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020,
 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania certyfikatów i wyróżnień trzeciej edycji konkursu Dobry Sąsiad,
 8. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Bread of Life w zakresie organizacji wydarzenia „Betlejem z Bread of Life”
 9. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Młyn Wsparcia w zakresie organizacji wydarzenia „Senior z klasą”,
 10. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia MUA w zakresie organizacji wydarzenia „Budowanie potencjału młodego artysty”,
 11. Projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku o ujednolicenie stawki czynszu za lokal użytkowany przez przestrzeń twórczą – CENTRALA,
 12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
 13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 14. Wolne głosy i wnioski,
 15. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również