Zaniedbanie działki do zagospodarowania!

Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Projektów Urzędu Miasta Poznania rozpoczyna proces inwentaryzacji zaniedbanych i nieużytkowanych działek w centrum Poznania. Plan na najbliższe dwa lata zakłada, tam, gdzie będzie to prawnie możliwe zagospodarowanie takich nieruchomości zielenią lub małą architekturą.Urzędnicy zwracają się z prośbą o wskazanie takich przestrzeni, wymagających interwencji.

Radny Tomasz Dworek podczas ostatniego Zarządu Osiedla Stare Miasto wskazał m.in. działkę przy ul. Bożniczej, która dziś jest nielegalnym parkingiem. Wydział Gospodarski Nieruchomościami kilka miesięcy temu pytał Radę Starego Miasta o opinię dotyczącą jej sprzedaży. Radni w takich sytuacjach zawsze wskazują na potrzebę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A zbycie powinno następować po powstaniu dokumentu planistycznego. Zakładać tu można wzrost cen działek w tej okolicy, wynikający m.in. z procesów rewitalizacyjnych Starej Rzeźni, więc pośpiech nie zawsze jest wskazany.

Jeżeli mieszkańcy uznaliby tymczasowo, że powinien być tu parking to należałoby wprowadzić tu zarówno porządek jak i jasne reguły parkowania. Najlepiej, jeżeli byłyby to miejsca dla osób posiadających identyfikator strefy. Idealnie byłoby jednak zagospodarowanie tej działki zielenią – podkreśla radny Dworek

Maria Sokolnicka – Guzek zwróciła uwagę na dziką psią toaletę przy ul. 27 grudnia, pomiędzy Teatrem Polskim a ul. 3 Maja.

Uporządkowania wymaga także ścieżka wzdłuż murów miejskich [Masztalarska – Skwer Dworzaczka – Wroniecka]. Miejsce to jest nielegalną psią toaletą, choć dedykowane miejsce znajduje się przy Masztalarskiej. Uszkodzone, od wielu miesięcy nieczynne są lampy oświetleniowe, degradacji ulegają fragmenty murów.

Radni wskazali także na potrzebę utworzenia w centrum miasta wybiegu dla psów. Optymalną działkę wskazano przy ul. Solnej, pomiędzy budynkami prokuratury a Ogrodem Jordanowskim.

Mało estetycznie wygląda także cześć placu przy muralu z wierszem Wisławy Szymborskiej u wylotu Wodnej. Tu trudno będzie z powodów własnościowych podjąć miastu interwencje. Podobnym punktem wstydu jest buda z kurczakami przy Kupcu Poznańskim.

Radni interweniowali w tym roku w temacie bałaganu przy ul. Ogrodowej. Uporządkowanie pasa wzdłuż płotu Starego Browaru [który nie pokrywa się z granicą działki] możliwe będzie po uchwaleniu mpzp, który jest tutaj procedowany.

Rada Osiedla Stare Miasto zwraca się z prośbą o wskazanie podobnych problematycznych działek.


—————————————————————————-

 

Share

Zobacz również