XXIII Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane rozwojem Starego Miasta na  XXIII sesję Rady Osiedla, która odbędzie się  w czwartek, 24 czerwca 2021 roku o godz. 17:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady,
 5. Ślubowanie nowego radnego,
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Przewodniczącej Zarządu,
 7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu,
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu,
 9. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu,
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie nazwania skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich,
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie nadania skwerowi nazwy Bitwy pod Bzurą,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nazwy zespołu przystankowego planowanego do zlokalizowania w ciągu ul. Towarowej,
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania progów zwalniających na ul. Kazimierza Wielkiego,
 14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę organizacji ruchu na ul. Chwaliszewo,
 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji Osady Św. Gotarda,
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 17. Projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem cyklicznych wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Kulturalne Lato na Gołębiej”,
 18. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o doprecyzowanie przepisów regulujących czasowe ustawianie kontenerów na odpady w przestrzeni publicznej,
 19. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących czasowe ustawianie kontenerów na odpady w przestrzeni publicznej,
 20. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania
  o doprecyzowanie zasad dysponowania środków z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, przeznaczonych na remonty chodników dla poszczególnych osiedli, proporcjonalnie do wpływów na ich terenie,
 21. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie doprecyzowania zasad dysponowania środków z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, przeznaczonych na remonty chodników dla poszczególnych osiedli, proporcjonalnie do wpływów na ich terenie,
 22. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
 23. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 24. Wolne głosy i wnioski,
 25. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się zdalnie, na komunikatorze ZOOM:

Join Zoom Meeting
https://poznan-pl.zoom.us/j/87823079254

Meeting ID: 878 2307 9254

Share

Zobacz również