Wybiegi dla psów na Starym Mieście

Wydział Gospodarki Komunalnej przypomniana o zasadach utrzymywania zwierząt domowych w mieście. Niestety pomimo podejmowanych starań w zakresie poprawy stanu sanitarnego-porządkowego, nadal pozostaje aktualny problem niesprzątania psich odchodów.

Jednym z elementów porządkujących sytuację jest propagowanie miejsc wyznaczonych w parkach, w których możemy puścić psy luzem, ale w nałożonym kagańcu. Niestety psich wybiegów na naszym osiedlu nie ma, a wskazane przez radną Marię Sokolnicką Guzek [na podstawie propozycji mieszkańców] lokalizacje zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Na terenie Starego Miasta kejtry można wypuszczać luzem jedynie w parku pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Św. Rocha. W sąsiedztwie jest też Cytadela.

Przedstawione propozycje

Wzgórze Św. Wojciecha – nie ma tu miejsca na wybudowanie wybiegu, ponadto wiązałoby się to ze zniszczeniem terenów zieleni, a także funkcją przestrzeni. Pomysł jest kontrowersyjny również ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo pomnika Armii Poznań.

Park w Starym Korycie Warty – niedawno otrzymał nagrodę za najlepiej zaprojektowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Wprowadzenie nowego elementu byłoby związane ze zmianą koncepcji przestrzeni.

Pas drogowy wzdłuż ulicy Ogrodowej. W opinii Zarządu Dróg Miejskich teren ten nie ma uregulowanego stanu prawnego, a w przyszłości planowane są tu nowe nasadzenia zieleni.

Miasto zlikwidowało opłaty za utrzymanie psa w mieście, ale w ogóle nie zmieniło to sytuacji związanej z sprzątaniem po swoich czworonogach, praktycznie codziennie wpadamy na „psie niespodzianki” – komentuje radny Tomasz Dworek

Apele o utworzenie wybiegów dla psów mieszkańcy zgłaszają od dawna, należy także pamiętać, że na Starym Mieście jest – ze względu na charakter osiedla najmniej miejsc do wyprowadzają psów – mówi radny Krzysztof Sroczyński

Radni proszą o wskazanie innych lokalizacji, w których można utworzyć psi wybieg.

Zasadach utrzymywania zwierząt domowych na terenie miasta z uwzględnieniem wymogu sprzątania po swoich psach wynikają z Uchwały Rady Miasta Poznania Nr LVI/1025VII/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania. Więcej informacji na stronie: www.kejter.pl

Share

Zobacz również