Większe sektory parkowania z korzyścią dla mieszkańców

Od jutra (10 sierpnia) zostanie rozszerzony zasięg dwóch sektorów strefy parkowania – pierwszego (obejmującego okolicę Starego Rynku) i czwartego (obejmującego rejon ulicy Półwiejskiej). To przede wszystkim działania uwzględniające wnioski mieszkańców Starego Miasta, pozwalające na większą elastyczność w parkowaniu.

Aleje Marcinkowskiego - fot. T. DworekMieszkańcy centrum Poznania po wykupieniu identyfikatora swoje auta mogą pozostawiać w jednym z wyznaczonych sektorów, zazwyczaj najbliżej miejsca zameldowania. To dobre rozwiązanie, które ma jednak pewne mankamenty. Często zwłaszcza na granicy sektorów występuje brak wolnych miejsc parkingowych, które dostępne są kilka metrów dalej, ale już poza dozwolonym sektorem.

Radnym Osiedla Stare Miasto przyświeca idea zrównoważonej polityki transportowej. Przez Stare Miasto przebiega większość tras tramwajowych, a także część ulic tranzytowych. Ponadto planowane są trasy rowerowe i kolejne ułatwienia dla pieszych. Warto jednak pamiętać, że obowiązkiem i przywilejem staromiejskich radnych jest przede wszystkim dbanie o interes mieszkańców Starego Miasta, którzy domagają się stworzenia systemu uwzględniającego także ich potrzeby parkingowe – mówi Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

W wyniku działań Rady Osiedla i w ślad za przedstawionymi propozycjami– Rada Miasta Poznania na wniosek radnego Łukasza Mikuły przyjęła uchwałę o powiększeniu SEKTORA 1 (przez dodanie ul. Św. Wojciech, Działową, Plac Cyryla Ratajskiego oraz 3 Maja), a także SEKTORA 4 (przez dodanie obszaru ograniczonego ulicami Św. Marcin od Podgórnej do Wysokiej, Wysoką, Szymańskiego, Krysiewicza, Ogrodową od Krysiewicza do Ratajczaka, Ratajczaka od Ogrodowej do Kościuszki, Niezłomnych). Nowe granice sektorów wskazano w załącznikach do niniejszej wiadomości.

Powiększenie Sektora 1 konieczne jest przede wszystkim z uwagi na planowane zmiany na Al. Marcinkowskiego (na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej). Kontynuacja rewitalizacji reprezentacyjnego traktu wymagać będzie likwidacji części miejsc parkingowych. Radni myślą o potrzebach mieszkańców i wysłuchują ich postulatów. Rozszerzenie sektora pozwoli okolicznym mieszkańcom na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca w najbliższej okolicy – w rejonach wzgórza Św. Wojciecha, ulicy Działowej czy Placu Cyryla Ratajskiego.

Przy kompromisowych rozwiązaniach związanych z rewaloryzacją Alei Marcinkowskiego, co podkreślają staromiejscy radni możliwe jest zachowanie istniejących miejsc. Warto zwrócić uwagę, że miejsca parkingowe dostępne są w tym rejonie na wielu podwórzach kamienic.

O powiększenie SEKTORA 4 wnioskowaliśmy przede wszystkich ze względu na głosy mieszkańców ulicy Rybaki, Kwiatowej, Strzałowej, Łąkowej czy Długiej. Sytuacja parkingowa w tym rejonie bywa wyjątkowo trudna, dlatego też najbliższe okolice takie jak Św. Marcin, Podgórna, Wysoka czy Ogrodowa powinny zwiększyć dostępność miejsc dla mieszkańców – mówi radny Marcin Liminowicz.

Problem dostępności miejsc parkingowych związany jest dziś z brakiem elastyczności miejskich samorządów w kształtowaniu opłat za strefę, a tym samym prowadzenia sensownej polityki parkingowej. Dziś bardzo trudno zaparować np. na ulicy Rybaki czy Długiej, ale przez cały dzień sporo wolnych miejsc jest na parkingach pobliskiego Starego Browaru.

Radni ze Starego Miasta postulują także na niektórych ulicach wydzielenie miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, co w Europie staje się coraz powszechniejszym rozwiązaniem. Przykłady można znaleźć m.in. w miastach Szwajcarii czy Czech.

Share

Zobacz również