Najpierw porządek, potem pomniki! [projekt uchwały]

Najpierw porządek, potem pomniki! Rada Osiedla Stare Miasto apeluje o porządek na Wzgórzu Przemysła, ustalenie powodów osiadania budynków znajdujących się w sąsiedztwie wzgórza a także mądre zaplanowanie przestrzeni w ramach procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [projekt uchwały]

Pomnik Przemysła II będzie dobrym podkreśleniem stołeczności Miasta Poznania, jednak jego postawienie powinno odbywać się w zgodzie z poszanowaniem ładu przestrzennego i zasadami poznańskiego porzudnku!

Rada Osiedla Stare Miasto apeluje najpierw o zapewnienie porządku i ładu przestrzennego na Wzgórzu Przemysła i w jego najbliższym otoczeniu. A jest to apel zarówno do Prezydenta Miasta Poznania jak i dyrektora Muzeum Narodowego, orędownika postawienie pomnika króla w sąsiedztwie zamku, gospodarza części od lat mocno zaniedbanej staromiejskiej przestrzeni.

To niezrozumiałe, że zarówno władze miasta jak i osoby odpowiedzialne za dziedzictwo narodowe nie dostrzegają i nie wstydzą się dzikiej toalety przy ulicy Ludgardy, połamanego płotku, krzywych ławek posadowionych na cegłach czy nieremontowanej od lat brudnej elewacji Muzeum Narodowego.

Rada wielokrotnie zwracała się do władz miasta o remont zniszczonego muru oporowego przy wzgórzu, zwracając także uwagę na potencjał turystyczny podzielnych przejść pod Wzgórzem. Do dziś konstrukcja zabezpieczona jest metalowymi kotwami i drucianą siatką.

Rada wskazuje na ogrom publicznych środków przeznaczanych na remont Kościoła Franciszkanów i tym samy zwraca się z pytaniem do prezydenta Miasta Poznania o upublicznienie ekspertyzy dotyczącej powodów osiadanie kościoła i budynków w najbliższym sąsiedztwie Wzgórza Przemysła. Czy podwodem jest wybudowanie na Wzgórzu betonowego gmachu?

W komunikatach informujących o idei budowy pomnika wielokrotnie pojawia się nazwisko sponsora. Rada wyraża jednak swoje obawy, że koszty dostosowania i aranżacji przestrzeni będą wielokrotnie wyższe niż deklarowana dotacja. Tym samym w kwestie rewaloryzacji czy rewitalizacji Wzgórza powinny być zaangażowane inne podmioty społeczne działające na rzecz miasta i mieszkańców.

Takie inicjatywy były już podejmowane w naszym mieście, przykładem może być pomnik Hipolita Cegielskiego. W notce w Wikipedii dotyczącej monumentu znaleźć możemy przede wszystkim informacje o patronach, fundatorach czy odsłaniających. Niewiele natomiast o pracy organicznej i dziełach Cegielskiego. Tu także radni zwracali się zarówno do Magistratu jak i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o uruchomienie znajdującego się w sąsiedztwie pomnika niszczejącego kiosku – informatora. Bezskutecznie. Towarzystwo przyznające nagrody pracy organicznej nie było zainteresowane współpracą w tym zakresie.

Idea pomnika powinna łączyć i promować ważne dla naszej społeczności wartości. W tym kontekście dostosowywanie się wyłącznie do oczekiwań sponsora wydaje się nadużyciem.

Rada zwraca także uwagę na kolejną zaniedbaną przestrzeń przy Wzgórzu Przemysła, od strony Placu Wielkopolskiego. Radni mają nadzieję, że Miasto Poznań w ramach procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwoli na zabudowanie tych działek, a stworzenie alternatywnego, malowniczego przejścia na Wzgórze.

Share

Zobacz również